Články

Konfigurační proměnné

Konfigurační proměnné jsou v MicroStationu/PowerDraftu/Navigatoru/Bentley View základní prostředek, jak ovlivnit "zvenčí" chování programu při nejrůznějších činnostech.

Na konfigurační proměnné narážíme občas především v situaci, kdy je potřeba do Bentely programu "něco" centrálně nastavit. Uživatel má pro tato centrální nastavení připraveny dva kanály:

  • Přednostní nastavení - speciální, sice obsáhlý, ale přehledný dialog
  • Konfigurační proměnné - systémový prostředek, jak do systému zadat určitá pravidla chování

alt

alt

Zatímco přednostní nastavení je připraveno ke každodennímu jednoduchému použití pro každého uživatele, tak konfigurační proměnné jsou "systémová záležitost" a pracovat s nimi by měl zdatný a poučený člověk - říkejme mu třeba MicroStation-Administrátor, který pro všechny pracovníky firmy zajišťuje základní systémovou údržbu.  Přesto se uživatelé a čtenáři LeXikonu někdy nevyhnou tomu, že je třeba do konfiguračních proměnných "sáhnout"  a nějakou konfigurační proměnnou změnit, aniž bychom měli systémáka za zády.

Poznámka: Až se budede seznamem konfiguračních proměnných prodírat, tak si jistě všimnete, že jsou mezi nimi některé bezprizorní - sice existují, ale nejsou nijak definovány. To není chyba - uživatel, systémák nebo dokonce Systém sám takovou proměnnou (zatím) nepotřebuje - proto ji nechává bez obsahu.

Konfigurační proměnná může (podle svého typu) obsahovat různé položky:

  • adresář (popř. více adresářů)
  • soubor (popř. více souborů)
  • číselnou hodnotu (např 1 jako ANO, nebo 0 jako NE)

U každé proměnné je v dolní části dialogu informace, jaký typ údaje lze do ní zadat a jak tato konfigurační proměnné ovlivní chod aplikace.

Konfigurační proměnné se mohou nacházet (přesněji: mohou být definovány) na několika úrovních - zde jsou seřazeny od základní po "nejvíce speciální":

  • systémová (system)
  • aplikační (application)
  • provozní (site)
  • uživatelská (user)

Konfigurační proměnná (jakákoliv) může být definována na několika úrovních. Příklad: MicroStation si ji definuje na systémové úrovni, aplikace Desartes ji definuje na aplikační úrovni, firemní systémák ji pomocí konfiguračních souborů definuje na provozní úrovni, a uživatel ji definuje pomocí dialogu Konfigurační proměnné (viz obrázek výše) na uživatelské úrovni. Tento naprostý zmatek je povolen a není nijak obtížné ho způsobit. Která z těchto čtyř definic vítězí? Řešení je naštěstí snadné: Vítězí "autor" definice na nejvyšší úrovni - a to je Uživatel na Uživatelské úrovni.

Tato dobře myšlená zásada však v sobě skrývá čertovo kopýtko: Nevhodným náhodným uživatelským zásahem si můžete MicroStation/PowerDraft/Navigator/Bentley View rozbít tak, že nepůjde spustit. Stačí si nesmyslně nastavit na uživatelské úrovni konfigurační proměnnou MS_MDL, která určuje, kde jsou připraveny ke spuštění důležité interní MDL aplikace. Pokud vám tuto proměnnou nějaký zlořečený šotek přesměruje do prázdna, tak cca 60% Bentley programu nepůjde spustit. 

Důležité upozornění: Při uživatelské změně konfigurační proměnné vždy potvrďte (ve výstražném okénku) zápis této změny do příslušného UCF konfiguračního souboru. Takřka všechny změny v konfiguračních proměnných se projeví až při opětovném spuštění programu. Stačí aktivní výkres zavřít a "přes" MicroStation Manager výkres znovu otevřít. Při tomto chvilkovém odskoku "ven" se všechny konfigurační proměnné (i ta čerstvě změněná) načtou znovu a v aktuálním tvaru.

Na mnoha místech Lexikonu se setkáte s postupem, při němž změníte hodnotu některé již "níže nastavené" konfigurační proměnné. Pokud se budete chtít této své uživatelské definice zbavit - stačí ji smazat pomocí tlačítka Smazat. Pozor! Tím neodstraníte celou proměnnou, nýbrž jen vaši uživatelskou definici a proměnná se vrátí k definici z nižší úrovně. Pokud nikde níže definována není, pak bude existovat dále jako "neurčena/nedefinována". 

Ve sloupci Kategorie si můžete zvolit, jaký typ konfiguračních proměnných vás zajímá. To je vhodné především pro zvídavce, které zajímá, (třeba) co všechno je možné nastavit pro práci s DWG výkresy.

Nastavení konfiguračních proměnných (všech) je možné nejsnadněji ovlivnit výběrem Uživatele - tím je při startu aplikace totiž vybrána sada konfigurační souborů (UCF), z nichž je kompletní portfolio konfiguračních proměnných načteno.

Volit uživatele je možné nejsnadněji v dialogu MicroStation Manager - v pravém dolním rohu.

alt

Poznámka: Nabídka "uživatelů" je na tomto obrázku poměrně pestrá, je to proto, že se zde míchají jak standardní "v továrně" připravení uživatelé MicroStationu, tak i uživatelé z různých aplikací, tak i důsledky mých různých "teoretických" výzkumů. Spořádaný firemní systémák jistě dohlédne na to, aby skuteční uživatelé ve skutečné firmě při práci na skutečném projektu se jmenovali lépe: Kašpar, Melichar, Baltazar, ap.

Výběr uživatele může být proveden i mimo dialog MicroStation Manager. Podrobnosti v tomto článku.

Kompletní výpis všech aktuálně nastavených konfiguračních proměnných se naučíte v tomto článku.

Jeden z mnoha článků, kde je ukázáno, k čemu je potřebné nastavení nějaké konfigurační proměnné.

V tomto článku je podrobně popsáno, jak určitou konfigurační proměnnou nastavit.

V tomto článku potřebujeme konfigurační proměnnou k tomu, abychom uložili tisk (např. PDF) do správného adresáře.

Novinky o konf. proměnných v MicroStationu CONNECT

Nové možnosti při editaci a nastavování konfiguračních proměnných ve verzi CONNECT

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře