Články

Luxology - rychlý přehled

Pracovníci Bentley zodpovědní za stínování, rendering a "hezké obrázky"  na celosvětové konferenci v červnu 2006 v Praze "vyhrožovali", že staré renderovací postupy (hladké a phongovo stínování, raytracing, radiozita,...) budou nahrazeny něčím naprosto novým. Netrvalo to dlouho: Ve verzi V8i (8.11.05) se poprvé objevila nová technologie, kterou Bentley - prakticky celou - převzali od "firmy" Luxology.

Firma je v úvozovkách záměrně, protože se nejedná o společnost typu Microsoft, ale o nezávislé technologické sdružení (se sídlem v Silicon Valley, založeno 2001), ve kterém jsou aktivní přední světoví odborníci na 3D modelování a rendering. Výsledkem práce velkého a dobře spolupracujícího týmu je velmi ceněný software nazvaný modo, který se uplatňuje nejen v CAD navrhování, ale i ve filmařském a zábavním průmyslu.

Poznámka: V PowerDraftu/ Bentley View - prostě v "slabších odvozeninách" MicroStationu technologii Luxology (podobně jako i jiné - starší renderovací mechanismy) nenajdete. Marná bude i vaše snaha najít Luxology v MicroStationu V8 XM (8.9.) a starších verzích.

V prvním okamžiku si uživatel zvyklý na staré renderování ničeho nevšimne: Ikona a panel nástrojů jsou skoro stejní jako dříve. Panel Vizualizace otevřete z nabídky Nástroje (položko skoro až na dně) a z první ikony v tomto panelu (ostatní ikony slouží k nastavení různých, pro vizualizaci potřebných parametrů) otevřete panel Rendering.

alt

Klepnutím na ikonu Rendering se však otevře nové okno, kde se bude "řešit" Luxology.

alt

Uživatel zde nemá možnost pracovat postaru. Pokud byste chtěli renderovat pohled některým starým způsobem, je třeba zadat příkaz RENDER VIEW, dialog Parametry funkce pak nabídne možnosti renderingu starým způsobem.

alt

Podrobněji je tento starý způsob popsán zde.

Luxology nepracuje v nějakém pohledu, ale ukáže náhled ve svém dialogu, a pak spočítané a nabídnuté řešení uživatel může uložit jako nový obrázek. Ikony nad náhledem slouží ke spuštění a přerušení (rozpracovaného) Luxology-renderingu a k otevření dialogů pro nastavení (obecného) renderingu, pro nastavení speciálních Luxology parametrů, pro definování a nastavení světel (nejen světelných zdrojů, ale i slunce, záření oblohy ap.) a pro nastavení materiálů. Všechny tyto dialogy jsou k nalezení i jinde - např. v nabídce Nastavení/Rendering a nejsou zcela nové, jen vylepšené. Tady jsou jen lépe při ruce. Povšimněte si šikovného posunovátka pro nastavení kvality renderingu, rozpětí  náhledu v pixlech a jednoduché ikony pro určení, jaký pohled se bude Luxology-renderovat. Je třeba si pohled před akcí řádně nachystat (natočení, kamera, pozice pozorovatele, světla, materiály,...) - to je stejné, jako to bylo dříve. Tady nám to Luxology ani neulehčí, ani neztíží...

alt

Jakmile Luxology první ikonkou v horním řádku spustíte, začne podivuhodné představení. Míra jeho podivuhodnosti závisí pochopitelně na to, jak složitý model a s jakými parametry renderujete, ale i velmi jednoduchou 3D scénu bez speciálních efektů a  "serepetiček" ukáže Luxology náhledové okno jako barvitý a napínavý film. Vyberme si z něj několik záběrů:

Nejdříve se spočítá osvětlení a vržené stíny.

alt

Stavový řádek u dna Luxology okna nám podává pomocí teploměru zprávu, jak je akce daleko a pomocí strohé hlášky se dovídáme, co se právě počítá. V Náhledu se "animuje" iterační proces postupného zpřesňování výpočtu, dlaždice jsou zmenšovány a až budou stejně veliké jako pixly, bude tento krok (počítání třetího světla ze čtyř) hotov.

alt

Při počítání čtvrtého světla je již nosný skelet stavby dobře rozpoznatelný.

alt

Po spočítání světel a stínů začíná samotný rendering. Opět metodou zjemňování - iterování dlaždic. Luxology právě pracuje a počítá pixly zobrazující levou část ploché střechy.

alt

Po dokončení Luxology-renderingu nám Stavový řádek ohlásí, že je hotovo a jak dlouho akce trvala. Rozsvítí se řádka ikon pod náhledem. První ikona nám nabízí uložit aktuální řešení Luxology-renderingu do souboru. A zde se setkáváme se zásadním rozdíl mezi Luxology a starým renderingem. Po staru jsme mohli  renderovat pohled buď "na jedno podívání", nebo do souboru, aniž jsme si výsledek mohli při akci prohlédnout. V praxi to pak fungovalo tak, že si uživatel A) nastavil pohled, B) nastavil parametry renderingu, C) renderoval pohled na obrazovce, D) renderoval pohled do souboru. Luxology umí poslední dva kroky spojit. Rendering z náhledu je možné okamžitě uložit do souboru. Nebo je možné výsledek přes Schránku okamžitě přenést jinam.

alt

  S vytvořeným řešením je možné ještě dodatečně (nebo i předem) něco dělat, například změnit pozadí, pokud se nám černá barva nelíbí.

alt

A také je možné se v náhledu podívat na detaily stavby - uvidíme, že linie jsou trochu zubaté, asi bude třeba do tvorby finálního obrázku zapojit antialiasing...

alt

Pomocí nenápadné ikony Přizpůsobit nastavení obrázku je možné u dokončeného náhledu a především PŘED uložením do souboru změnit některé zásadní parametry - jas, kontrast, barevnost atp. - aniž by se něco muselo počítat znova. Nic takového předešlé renderingy neumožňovaly.

alt

Zde můžeme úvod do Luxology ukončit, myslím, že máte dostatek znalostí a chuti se pustit do vlastních výzkumů. Ke mně se zatím od (odvážných) uživatelů, kteří se touto stezkou již vydali, dostalo jen pochvalných výkřiků.

Luxology a skvělá grafická karta

Základní informace o definování světel a světelných zdrojů

Upozornění: V jedné verzi MicroStationu V8i (8.11.07.177) byla bohužel v české verzi chyba, která zabraňovala, aby se Luxology rendering spustil. Tato chyba je v následující verzi opravena a Luxology i v českém MicroStationu 8.11.07.446 pracuje správně. Pokud máte verzi 8.11.07.177 a chcete Luxology provozovat, pak buďto upgradujte na 8.11.07.446 nebo proveďte v "pokažené" verzi jednoduchou výměnu - poradím on-line - po které vám bude sice Luxology mluvit anglicky, ale bude fungovat.

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře