Články

Chytni-a-táhni v MicroStationu

Typickým trikem, který může při rutinní práci v MicroStationu/PowerDraftu/BentleyView/Navigatoru ušetřit pár sekund (ale znáto to: sekunda k sekundě...) je technika Drag-and-Drop (česky: Chytni a táhni). Vyžaduje to od uživatele trochu trpělivosti, pevnou ruku na myši a především odvahu si postup jednou vyzkoušet a ujasnit si, zda právě tento trik (ve specifické situaci) je pro něj užitečný.

Metoda Chytni-a-táhni se nabízí při práci s (jedním) vybraným prvkem, či s celou výběrovou množinou - tahání za prvek vede k jeho přesunutí, tahání za úchyt vede k jeho deformaci - podrobněji je to popsáno v této kapitole.

Avšak princip Chytni-a-táhni lze využívat nejen při úpravách a manipulacích s prvky. Následující instruktážní film ukazuje postupně tři různé varianty akce "Chytni-a táhni".

1. Vybraný prvek je odtáhnut na nějakou ikonu do panelu Atributy. Jakmile "stín" přetahovaného prvku upustíme na nějaké ikoně, tento aktivní atribut se nastaví podle táhnutého prvku. (Funguje to i na ukotvený panel.)

alt

Pro pokročilé: Existuje způsob, jak na jeden ťuk nastavit všechny atributy prvku podle existujícího prvku: Kombinace Alt+datové tlačítko; kurzor ukazuje na existující prvek (nezáleží na aktuálním nástroji, je třeba, aby prvek byl zvýrazněn - k tomu postačí pružný nájezd). 

2. Pokud připojujeme k aktivnímu modelu jako referenci modely z téhož výkresu, je možné model (jeho název) přetáhnout z dialogu Modely do dialogu Referenční výkresy. Především při shodném připojení je to velmi rychlá a jednoduchá akce.

3. Do aplikačního okna MicroStationu přetáhneme ikonu se souborem DGN z (např.) Průzkumníka Windows. Takto do MicroStationu/PowerDraftu/BentleyView/Navigatoru donesený výkres se (po odklepnutí ve výstražném okně) otevře.

 

Zkuste si sami: Poslední přetažení (souboru DGN do aplikačního okna MicroStationu) trochu vylepšete a vyzkoumejte, co se stane, když přetahovaný soubor neupustíte (třeba) v otevřeném pohledu, ale nad dialogem Referenční výkresy.

Princip přetahování naleznete i v jiných dialozích: např. v dialogu Správce projektů - užitečné především v Navigatoru, v dialogu Uložené pohledy ap. Podrobně jsou tyto postupy vyjmenovány a ukázány v Nápovědě (Help), v části  "Using Drag and Drop".

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře
Powered by Komento