Články

Závada v Rychlých klávesách

MicroStation (popř. PowerDraft) CONNECT Edition nabízí uživatelovi možnost aktivovat (nějaký) nástroj, popř. otevřít (nějaký) dialog pomocí Rychlých (horkých) kláves. Nicméně tato rychlá a příjemná (když se uživatel pro oblíbený nástroj naučí příslušný dvojhmat) služba má nepříjemnou závadu.

Jak v MicroStationu CONNECT Edition vyvolat rychlé klávesy bylo popsáno v tomto článku. Vše, co je v tomto článku pospáno je pravda, rychlé klávesy fungují správně a užitečně a k uživatelově spokojenosti, avšak jen tehdy, pokud si uživatel nějaký pás trvale nepřipíchne...

Každý pás je možné (pomocí nabídky na pravém tlačítku) připíchnout, což má za důsledek, že tento připíchnutý pás je k dispozici uživatelovi vždy. Nezávisle na volbě z hlavní nabídky (Soubor; Domů; Ukázat; Popisky;...). Postup, jak nějaký pás připíchnout, je popsán v tomto článku.

Oba tyto postupy (vyvolávání rychlých kláves a připichování pásů) však nepříjemně kolidují. Někde (ale kde?) je nějaká závada. V následujícím textu si závadu ukážeme, avšak nenabídnu, jak tuto konfliktní situaci vyřešit, protože to nevím.

Jednoduše řečeno: Jakmile nějaký pás připíchnete, rychlé klávesy se nesmyslně předefinují a většinou vůbec nefungují.  Předveďme si to na jednoduché ukázce ve "2D" pracovním toku Kresba. Aktivní budou pásy (ribbony) z nabídky Domů a připíchneme si (často používaný) panel Atributy. Protože ho chceme mít kdykoliv po ruce...

Aktivaci (a zobrazení) rychlých kláves provedeme např. klávesou F3, nebo i jinak - podrobnosti v článku o rychlých klávesách.

V takové situaci stačí příslušnou ikonu stisknout vypsanými dvěma znaky. Např. Dialog Modely z pásu Primární otevřete dvojhmatem RM. Vše funguje OK... Avšak jen do okamžiku, než nějaký pás připíchneme.

Je zcela jedno, zda pás připíchneme jen k aktuálnímu pracovnímu toku (v tomto případě Kresba), nebo ke všem dostupným pracovním tokům. Chyba nastane v obou případech.

Jakmile je pás Atributy (nebo nějaký jiný, opravdu na tom nezáleží) připíchnut, tak se rychlé klávesy zblázní - nenapadá mne jiný odborný termín, jak to popsat.

Pokud si pamatujeme, že dialog Modely otevřeme pomocí dvojhmatu "RM", tak nyní na to můžeme zapomenout - protože právě teď je pro tuto akci připravena rychlá dvojklávesa "Sa", která navíc nefunguje! Porovnejme si, jaké rychlé klávesy nám jsou nabízeny, pokud nic připíchnuto není, a jaké jsou nabízeny v okamžiku, kdy něco připíchnuto je.

Zatímco u Atributů se nezměnilo první písmenko ("A") - avšak druhý znak se změnil, tak u ostatních pásů došlo ke kompletní výměně. Navíc u chybných rychlých kláves fungují pouze ty, které se skládají ze dvou velkých písmen bez diakritiky.  Takže dvojhmat "SY" otevře dialog Správce vrstev (i když jsme se naučili, že správně se tento dialog otevírá dvojhmatem "RL"), ale dvojhmat "Sý" - mimochodem, mně osobně docela sympatický! - neudělá zhola nic. Závěr: V chybných rychlých klávesách fungují pouze ty dvojklávesy, které se skládají ze dvou velkých znaků anglické abecedy.

Jak jsem upozornil na začátku článku, řešení této prekérní situace neznám. Navíc tento jev nastává nejen u MicroStationu, ale i u aplikace AECOsim, a je nezávislý na tom, jakým jazykem MicroStation (PowerDraft) CONNECT Edition hovoří. U anglické, německé,... verze je to stejné. A stejné je to i v (českých) Windows 7 i 10. Pouze jsem nevyzkoušel, zda tuto chybu nějak neovlivní fakt, že Windows jsou anglické. 

Jediná, bohužel dost humpolácká rada, jak pomatené rychlé klávesy vrátit zpátky, zní takto: Nepřipínat si žádné pásy (popř. odpíchnout si všechny připíchnuté pásy).

 

 

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře