Články

Prostředí V8i dostupné v CONNECT verzi

V nejnovější verzi MicroStationu CONNECT Edition - Update 14 (verze 10.14.00.105) má uživatel možnost snadno a především rychle přepnout standardní CONNECT uživatelské rozhraní (tj. pásy neboli ribbony) do starého, známého, V8i uživatelského rozhraní.

Tato možnost - návrat ke starému uživatelskému rozhraní - už byla možná v předešlé verzi - Update 13, avšak bylo to možné uskutečnit dosti krkolomným způsobem. Nyní je možnost používat V8i GUI uživatelovi hned na očích (dobře viditelná ikonka) a navíc nabízí i několik variant, jak V8i GUI používat.

Poznámka: Tato (na obrázku zeleně orámovaná) ikona je uživatelovi k dispozici. Pokud máte v Pracovním toku zvoleno Kresba (pro 2D modely) popř. Kresba, Modelování, Vizualizace (pro 3D modely). Pokud si však zvolíte pracovní tok Panel úloh, pak ikona pro volbu V8i rozhraní zmizí.

Proč to tak je, nevím, omlouvám se. Ostatně i ta volba pracovního toku Panel úloh zůstává pro mne tajemstvím... Pokud si této možnosti nebudete všímat, pak pravděpodobně o nic nepřijdete. Věnujme se raději něčemu užitečnému. Jak V8i rozhraní zprovoznit. Stačí málo, podívat se, jaké možnosti nabízí "V8i ikona". Pokud na ti klepnete, rozbalí se nabídka se čtyřmi možnostmi. Ta první, Pás, je triviální. Je to klasické CONNECT nové rozhraní.

Zkusme druhou volbu - Dialog. V takovém případě se na levém okraji aplikačního okna zjeví V8i dialog se všemi úlohami. Naskládanými na panelech, jak jsme z verze V8i zvyklí.

Nyní nastala určitá duplicita, protože máme možnost používat jak (nové) pásy, tak (staré) panely. Pokud se chcete pásů zbavit - přesněji: skrýt je - aby nepřekážely, pak to musíte udělat pomocí nenápadného zobáčku vpravo nahoře. Stačí na něj klepnout.

Pásy po této akci skutečně zmizí a uvolní na obrazovce místo. Pomocí téhož (nyní převráceného) zobáčku je možné pásy kdykoliv vrátit. Jinak řečeno: Zda pásy vidíme, či nevidíme je nezávislé na tom, jakou volbu jsme předtím, nebo potom provedli na V8i ikoně.

Pokud se do V8i dialogu podíváte pozorněji, tak zjistíte určité rozdíly, oproti tomu, jak to tam vypadalo ve verzích V8i.

  • Přibyly nové panely, které ještě nebyli ve V8i verzích dostupné. Například: Výpisy.
  • Ikony mají jiné obrázky, ale jejich nástroje jsou stejné. Můžeme se přít o tom, zda obrázky na ikonách jsou modernější, nebo infantilnější, nebo obojí, ale více s tím dělat nemůžeme.
  • Přibyly nové ikony, to však určitě není na závadu.

Pokud jste byly z verze V8i zvyklí používat rychlé klávesy (např. Q1 (nebo Qě) okamžitě aktivovalo nástroj Umístit SmartLine), tak si tuto možnost musíte dodatečně zprovoznit. Je třeba v Přednostním nastavení, v kategorii Přiřazení kláves zapnout přepínač Používat přiřazení kláves.

Jakmile tento přepínač zapnete, u ikonek se zobrazí příslušné písmenko, popř. číslice. Nástroje pak lze volat rychle. Stačí, když jsou písmenka promodrány - což zajistí, stejně jako ve verzi V8i, klávesa F12.

Podívejme se ještě na další možnosti, které jsou nabízeny pod V8i ikonou. Pokud zvolíte režim Panel, pak se otevřou dva panely: Hlavní s manipulačními nástroji a Úlohy s nástroji a úlohami pro vytváření nových prvků. Snadno nahlédnete, že to je dostatečná náhrada za objemný panel z předešlé možnosti (Dialog). I v těchto panelech lze používat rychlé klávesy.

Poslední možnost - Pole se seznamem - je vlastně totéž, avšak bez ikonek, pouze s názvy nástrojů a úloh.

V panelu Úlohy je možné otevřít jednotlivé seznamy s nástroji a nástroj takto vybrat. V levém rozbalovacím seznamu vybíráme "panel s ikonami"...

... v pravém rozbalovacím seznamu vybíráme nástroj z tohoto "panelu".

Závěr: Celá tato nová technologie, která umožňuje používat MicroStation ve verzi CONNECT Edition postaru, je v této verzi - Update 14 dostupná jako takzvaná Technologická ukázka. To znamená, že příště může vypadat a fungovat trochu jinak, protože ji Bentley "vypustili" mezi uživatele v ještě nehotové verzi, kterou je možné komentovat a připomínkovat - stačí k tomu použít jinou nedávnou novinku - Zpětnou vazbu (nabídka Soubor/Zpětná vazba).

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře