Články

Jak Bentley program správně licencovat

Tento článek vás seznámí se základními typy a možnostmi licence pro základní Bentley produkty, jedná se tedy o stručný úvod do problematiky, jak Bentley produkt správně licencovat a jaké možnosti uživatel má.

Od roku 2006 (od verze V8 XM – 8.9.xx.xx) používají Bentley produkty zásadně nový způsob licencování. Do roku 2006  (verze V8 2004 Edition – 8.05.xx.xx) byla licence vždy v Bentley Licenční centrále (BLC) vygenerována pro určitý název počítače. Uživatel zakoupil licenci na (např.) MicroStation – nahlásil BLC, jak se jmenuje počítač, na němž MicroStation poběží a BLC někdy obratem, někdy s prodlením vygenerovala licenční klíč, který mohl MicroStation rozběhnout pouze na počítači s určeným jménem. Tento licenční soubor (MSV8.lic, MSDRAFT.LIC,...) uživatel obdržel emailem a zasunul si ho do příslušného adresáře (../Licensing). Když uživatel z nějakého důvodu měnil název počítače – např. při firemní reorganizaci, výměně pracovníka apod. – musel uživatel Bentley Licenční centrálu obtěžovat s požadavkem na vygenerování téže licence pro jiný počítač. Snadno nahlédnete, že to bylo nepohodlné a obtěžující.

Abonenti programu SELECT mohli tehdy používat program SELECTServer, který se spustil jako služba na (zpravidla) firemním serveru a který přidělený počet (zakoupených) licencí rozděloval mezi uživatele v podnikové síti. Licence tak bylo možné pouštět „na střídačku“ na různých PC, aniž by tato „síťová“ licence potřebovala znát názvy jednotlivých počítačů, na nichž je MicroStation provozován.   

Od verze 8.9 je licenční mechanismus Bentley zcela přepracován a postaven na nové technologii a především na nové filozofii. Licenci nemá uživatel „zakutanou“ na svém PC nebo (v případě SELECTServerové licence) na svém podnikovém serveru, ale uživatelovu licenci má u sebe Bentley Licenční Server (na serveru kdesi v USA) a uživateli ji vydává na jeho žádost. Ta žádost je zpravidla automatická a zní jednoduše: „Chci Bentley program používat na tomto počítači!“ Mám-li tento typ nové licence nějak stručně charakterizovat, tak slovem LÍTACÍ, protože ji uživatel snadno může přesouvat mezi různými počítači – aniž by potřeboval nějaký podpůrný SW typu SELECTServer. Ten je totiž provozován v BLC na obecném „celosvětovém“ serveru.
Aby tato nová myšlenka a technologie uživatelovi fungovala, je třeba, aby splnil zásadní, avšak poměrně snadný požadavek, aby byl alespoň občas (jednou do měsíce) na internetu, aby se „jeho“ MicroStation na jeho PC mohl domluvit s „jeho“ licencí v BLC.

Ukážeme si, jak uživatel svou licenci rozeběhne. Budeme rozlišovat dva typy zákazníků – abonenta služby SELECT a zákazníka obyčejného, který službu SELECT zakoupenou nemá, zakoupil pouze licenci na (nějaký) Bentley produkt.

Zpočátku se tito dva zákazníci lišit nebudou. Oba obdrží od Bentley  PDF soubor s dvěma důležitými informacemi:
1. odkaz na stránku, kde si může zakoupený program stáhnout
2. Licenci:  tzv. Aktivační klíč

Aktivační klíč se skládá ze dvou údajů: název serveru a samotný aktivační klíč. Tyto údaje uživatel zadá do Správce Licencí, který se buď spustí jako Průvodce na konci instalace zakoupeného programu, nebo je možné ho kdykoliv otevřít  v MicroStationu/PowerDraftu/Navigatoru/PowerMapu: Nabídka Pomůcky->Správce licencí. V Dialogu Správce licencí naleznete kolonky pro zadání licenčních údajů v nabídce Nástroje->Možnosti.

alt

alt

alt


Po zadání názvu serveru a aktivačního klíče doporučuji provést Test spojení. Po chvilce se dozvíte, zda je vše v pořádku. Testem ověříte tři důležité věci:

alt

1. Máte spojení s BLC.
2. Zadaný název serveru a aktivační kód jste zadali správně
3. Vaše Bentley licence je na BLC pro vás nachystána.
Pokud jedna z těchto akcí neproběhne, tak vás na to výstražné okno upozorní, a je třeba to řešit. Možné chyby: 1 - nejste na internetu, nebo nemáte volný slot pro komunikaci s BLC. 2. Překlep - vadí i přebytečná mezera na konci. 3. Je třeba kontaktovat BLC a zjistit, co se děje.
Jakmile licenční údaje zadáte, naplní se seznam na druhé kartě – Vypůjčit licenci. Od tohoto okamžiku se liší akce obyčejného a SELECT zákazníka.

alt

alt

Vypůjčit licenci znamená, že licenci přenesete z BLC k sobě na svůj počítač. To je třeba provést v případě, že jste obyčejný zákazník, nejste abonentem služby Bentley SELECT. Na počítači, na kterém budete pracovat, je třeba mít licenci z BLC vypůjčenou - přesunutou do spodního seznamu. Vaše (obyčejná) licence je sice lítací, ale „přelety“ mezi počítači musíte provádět ručně. Na PC, kde už pracovat nebudete, je třeba licenci ručně Vrátit, a na PC, kde budete pokračovat, si licenci poté Vypůjčíte. Pokud máte licencí více, pak je třeba si je postupně vypůjčit na všech počítačích, kde bude tento Bentley program provozován.

Důležité upozornění: Jakmile je licence někde vypůjčena, je možné ji na tomto počítači ztratit – např. tehdy, pokud vám počítač nějaký nenechavec nedejbože fyzicky ukradne, nebo i tehdy, když na počítači budete reinstalovat Windows (popř. uděláte nějakou podobnou akci). Vypůjčená licence se „vypaří“ a je ji možné do BLC vrátit jen s pomocí pracovníků BLC – už se to několikrát provádělo, a vždy se to povedlo, ale je kolem toho spousta emailování, a tak podobně…

Proto: Když si licenci vypůjčujete, tak si rozumně nastavte dobu výpůjčky – automaticky se nastaví rok dopředu… Např. při „odnesení“ licence na víkend domů si na domácím počítači nastavte dobu výpůjčky jen na dva dny dopředu – pak licenci nebudete muset v pondělí do BLC Vracet, vrátí se sama, a vy ji v pondělí ráno na pracovišti opět vyzvednete.   

Abonent služby SELECT to má při létání s licencemi výrazně snažší, protože se nemusí o nic starat. Licence není třeba vypůjčovat (pouze v případě, že na delší dobu – více než měsíc - odjíždíte s notebookem do končin, kde nebudete mít internet a tedy ani spojení s BLC, je třeba mít licenci vypůjčenou), protože je aktivována automaticky. Starosti s vracením si SELECT uživatel nemusí dělat.

Pro SELECT uživatele je však třeba vysvětlit, v čem se liší dva typy licencování, z nichž si může vybrat. SELECT licence (je jedno jakých produktů a v jakém množství) je možné zprovoznit buď jako Hosted (hostovaná), nebo jako Deployed (rozprostřená).

alt
Hosted licence (vzdálená) je obdoba obyčejné licence (viz výše). SELECT zákazník zadá do Správce licencí své aktivační kódy stejně jako zákazník obyčejný – viz výše, avšak jeho licence běží na jiném licenčním serveru (SELECTSERVER.BENTLEY.COM). Zde jsou provozní podmínky lepší – např. není třeba si licence vypůjčovat, jsou (jakékoliv zakoupené – tj. přítomné v licenčním portfoliu) k dispozici na všech počítačích, kde zákazník ve Správci licencí zadal své aktivační licenční údaje.
Deployed licence využívá místní program SELECTSERVER. Obdoba celosvětového Bentley licenčního serveru běží na uživatelově firemním serveru jen pro něj. Při používání Deployed licence veškerý podpůrný SW aparát má uživatel (resp. firemní administrátor) po celý čas pod kontrolou. Tento způsob je vhodný – někdy i nezbytný – tehdy, pokud mají jednotliví uživatelé „zakázáno jít na internet“ – např. mohou být velmi striktně nastaveny parametry firemního firewallu a Bentley program se od uživatele „nedobouchá“ na BLC a uživatel se nedostane k licenci a program se pustí bez licence – jen na 15 minut – v tom lepším případě…   
Hosted je vhodný licenční přístup u drtivé většiny SELECT zákazníků, Deployed je užitečný především u velkých firem, nebo tehdy, když uživatelé nemají dostatečný přístup na internet.   

SELECT zákazník může kdykoliv v (nějakém) prohlížeči kontrolovat, jak jsou jeho licence využívány. Slouži k tomu administrátorské stránky   – je třeba zadat stejný přístupový kód SELECT uživatele, jaký potřebuje na stránky http://selectservices.bentley.com.
 
SELECT zákazník může nevědomky překračovat počet zakoupených licencí, pokud se tak děje opakovaně a v delším časovém intervalu, BLC se to dozví a pracovníci Bentley pak oznámí uživateli, že se dopustili tzv. „Overusage“  - nadměrného využívání licencí. Tento „přestupek“  nelze nijak trestat, pracovníci Bentley to pouze mohou použít jako argument, aby si uživatel zakoupil další licence.

Oba typy zákazníků (obyčejný i SELECT) mají kromě zakoupených licencí ve svém licenčním portfoliu i několik bonusů zdarma – SELECT zákazník jich má pochopitelně více.Tyto bonusy se obměňují, většinou se jedná o doprovodné utility, např. plug-in pro spolupráci s programem ProjectWise, plug-in pro tvorbu vyspělých 3D PDF výstupů apod.  

Pokud se obyčejný zákazník stane SELECT zákazníkem, pak je mu v BLC na požádání vygenerován nový – „SELECT“  aktivační klíč, aby mohl využívat SELECT licence. A naopak: Pokud SELECT zákazník přestane být abonentem služby Select, je mu v BLC na požádání vygenerován  „NEselect“  aktivační klíč, aby mohl nadále jako obyčejný zákazník využívat své aktuální licence.

Pokud uživatel (obyčejný i SELECT) provede aktualizaci (upgrade) stávajícího Bentley programu na novější verzi, pak není třeba aktualizovat licenční informace – (nový) Správce licencí si vyzvedne ze systémových registrů aktuální licenci a „ozve se“ na BLC sám.

Starší verze Bentley programů (8.5 a starší) je možné provozovat „přes BLC“ – podrobnosti zde.   

Pokud nezadáte do Bentley programu žádné licenční údaje, pak bude fungovat plně po dobu 30 dnů od instalace, po 30 dnech půjde spustit jen na 15 minut, u některých programů nepůjde spustit vůbec.

Obyčejný (tj. NeSELECT) zákazník má možnost si zakoupený program stáhnout na určených Bentley stahovacích stránkách - podrobnosti naleznete v tomto článku

SELECT zákazník se v tomto článku dozví, jak získat (nejen) nové verze (nejen) zakoupeného programu.

NeSELECT zákazník se v tomto článku dozví, proč mu licence náhle přestala fungovat.

{jcomments on}

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře