ProjectWise, základní informace

Tento článek o řešení ProjectWise, je určen především zkušeným uživatelům programů MicroStation/PowerDraft nebo AutoCAD, na které dolehla informace, že budou přinuceni používat program ProjectWise. Taková zpráva může způsobit značnou paniku – zvláště pokud je vyšperkována upřesněním, že ProjectWise je rozsáhlý, mohutný, robustní, drahý, masivní, náročný, atd. systém. Nešťastný uživatel se bude muset naučit něco nového, a zdá se, že to nebude snadné, protože ta záplava adjektiv z předchozí věty působí výhružně. Třešničkou na dortu upečeného ze špatných zpráv a fám je zvěst, že se ProjectWise „nějak propojí“ s MicroStationem (AutoCADem,  PowerDraftem, Bentley View, PowerMapem, Navigatorem), změny tedy nastanou i ve známém softwaru!

Panika je zbytečná, protože ProjectWise sice zasáhne do každodenního rutinního provozu každého uživatele MicroStationu (AutoCADu,…), avšak tento zásah není ani obtěžující, ani destruktivní. V tomto článku si ukážeme, jak se MicroStation (AutoCAD,…) změní, pokud pracuje „pod“ ProjectWisem.

Co to ProjectWise je? Systém na správu dokumentace různého typu (nejen výkresů DGN a DWG, popř. doprovodných souborů typu dgnlib, knihoven buněk, druhů čar, rastrových obrázků, bodových mračen, PDF, LIN apod.), ale i souborů z aplikací Word, Excel, PhotoShop a mnoha jiných. ProjectWise zajistí, že veškerá (a velmi různorodá data) z jednoho projektu „drží logicky pohromadě“. Uživatel (klient) nepracuje s jednotlivými soubory typu ROZPOČET.XLS nebo MAPA.DGN nebo FR-6754-QA.DWG (proboha, co to asi může být!?), nýbrž se součástmi (dokumenty) projektu, který se může jmenovat např. Rekonstrukce zhlaví Rokycany – jih, nebo Výstavba silničního tunelu Šumperk - Jeseník.

Dokumenty projektu (tj. zdánlivě nesourodá směs souborů DGN, DGNLIB, DWG, TIF, JPG, POD, CELL, XLSX, DOCX, TXT, CDR,  ap.) jsou uloženy v tzv. úložišti (používá se i anglický termín storage) na serveru a jednotliví účastníci si data berou odtamtud – nikoliv ze svého disku popř. síťového disku, jak byli zvyklí z doby před-ProjectWiseové. A zde je důvod, proč MicroStation (AutoCAD,…) pracuje – je-li pod ProjectWisem – trochu jinak. Uživatel chce otevřít nějaký soubor a ProjectWise mu to musí (ale i nemusí povolit). Nebo mu to povolí, avšak za speciálních podmínek. Proč tato obstrukce? Inu proto, že daný soubor může „právě nyní“ zpracovávat (používat, kontrolovat, schvalovat, připomínkovat,…) někdo jiný. Nebo proto, že ten soubor ještě (nebo už) není ve stavu, kdy vás zajímá.

Protože na projektu zpravidla pracuje více lidí najednou, tak ProjectWise hlídá, aby se k jednotlivým pracovníkům dostal správný soubor ve správný čas a ve správném stavu. Základním problémem jakékoliv kolektivní práce (nejen na počítači, ale i v truhlářské dílně, nebo na operačním sále) je zajistit, aby se nad jedním objektem nemíhalo příliš mnoho rukou (a mozků) najednou. Hoblovat prkno v jeden okamžiku může maximálně jeden truhlář, bypass do hrudníku může vkládat také maximálně jeden chirurg a kreslit do výkresu novou trasu mezi Neveklovem a Novou Živohoští může v jeden okamžik jen jeden projektant. Ti ostatní mohou práci svého kolegy jen pozorovat – např. pomocí reference – tzn. pomocí přístupu jen pro čtení.

Nechci nyní zkoumat nuance typu: „Jak zajistit, aby soubor mohla tato parta uživatelů vytvářet, jiní uživatelé jenom vidět a ještě jiní uživatelé se o něm vůbec nedozví a naprosto jiný uživatel do něj bude moci nahlédnout, až ho zcela jiný uživatel schválí.“ To (a mnoho podobného) je úkolem administrátora, popř. vedoucího projektu. Ukažme si – na několika obrázcích – jak se ProjectWise, projeví u typického uživatele MicroStationu nebo AutoCADu.

Základem je aplikace Průzkumník ProjectWise, která umí přehledně zobrazovat jednotlivé projekty (a jejich dokumenty) v úložišti – včetně důležitých a příjemných podrobností. Tuto aplikaci může používat každý klient ProjectWiseu.

Dokumenty ze seznamu je možné otevírat, nebo otevírat jen pro čtení, nebo do nich jen nahlížet, nebo je opatřovat poznámkami a vzkazy, nebo odesílat kolegům interním (mají ProjectWise) i externím (nemají ProjectWise) poštovním klientem.  Tyto akce provedete nejsnáze pomocí kontextové nabídky na pravém tlačítku. Tato nabídka je proměnlivá. Její položky (včetně dostupnosti těchto položek) jsou určeny pravidly pro jednotlivé typy souborů a klientovými přístupovými právy.O každém dokumentu si ProjectWise ve svém úložišti vede podrobnou „účetní knihu“, uživatel ji může číst a doplňovat pomocí rozsáhlého, několikakartového dialogu, který nemá jméno – v titulku se vždy objeví název prozkoumávaného dokumentu. Dialog otevřete pomocí položky Vlastnosti v kontextové nabídce (poslední položka).    Všimněte si, že každá položka (dokument) v ProjectWise Průzkumníku má u sebe jakousi značku.Značka klienta informuje, co může s dokumentem provádět. Žlutá tužka mi říká: Dokument je možné otevřít pro čtení i zápis, mohu ho měnit, aktuálně s ním nikdo nepracuje. Červené zaškrtnutí říká: Dokument právě nyní zpracovávám na tomto počítač a mohu do něj zapisovat. Visací zámek říká: S tímto dokumentem pracuje právě někdo jiný a všichni ostatní, tedy i já, ho mohou otevřít pouze pro čtení. Otevřená kniha říká: Dokument si mohou všichni otevírat pouze pro čtení. Modrobílý přívěšek říká: Dokument je již ve finálním stavu a každý ho může otevřít, ale jen pro čtení – už je hotov (přesněji: někdo oprávněný rozhodl, že už je hotov) a nikdo do něj nesmí sahat.  

Zkusme si otevřít nějaký výkres „s tužkou“. A je zcela jedno, zda to bude výkres DGN nebo DWG a stejně jedno je, zda výkres otevřeme v MicroStationu (PowerDraftu,…), nebo v (nějakém) AutoCADu. Stane se překvapivě totéž – protože ProjectWise stejně moudře a komplexně vládne jak nad Bentley, tak i nad Autodesk aplikacemi. Otevře se dialog, v němž je seznam všech referencí připojených k otevíranému výkresu.Uživatel se nyní rozhodne, zda reference potřebuje (tj. zda je chce vidět). Tento dialog se pochopitelně neobjeví v „čistém“ MicroStationu a AutoCADu. Tam je to zařízeno tak, že reference se s aktivním výkresem otevřou vždy. Jenže v „ProjectWise technologii“ je třeba počítat s možností, že s mými referencemi právě teď někdo pracuje, nebo s nimi chce pracovat. Proto má každý uživatel možnost říci: „Dnes tuto referenci nepotřebuji vidět, a proto ji nechám v úložišti, aby s ní mohl pracovat někdo jiný.“ V praxi to provede tak, že v seznamu referencí příslušný řádek „odvybere“. POZOR! Neznamená to, že referenci od výkresu odpojíte! Pouze ji na chvíli nepoužijete. Až si v MicroStationu/PowerDraftu/AutoCADu otevřete dialog se seznamem referencí, tak tato reference bude zvýrazněna jako nedostupná – avšak všechny parametry této „na chvíli nedostupné reference“ budou uchovány. Stačí ji příště při otevření výkresu v seznamu referencí (tj. v dialogu Výběr referenčních dokumentů) vybrat a vše se vrátí do původního stavu – reference bude vidět na tom místě, kde má být.

Mohlo by se zdát, že kolem referencí – jež mají být pouze pro čtení – dělá ProjectWise zbytečný povyk. Avšak MicroStation/PowerDraft i AutoCAD umí s referencemi provést nečekaný trik: Uživatel, znající příslušný postup, dokáže „na chvíli“ referenci aktivovat, a následně ji měnit – nějaký prvek v referenci smazat, jiný prvek v referenci posunout, tenhle popisek v referenci editovat, nebo novou linii do reference přikreslit. Pro ProjectWise se tedy náhle „na chvíli“ reference stává aktivním souborem se všemi důsledky pro ostatní ProjectWise klienty, kteří tento soubor chtějí nějak použít (pro čtení, pro editaci,…). Tedy: Reference musí ProjectWise kontrolovat a řídit stejně jako dokumenty, které si klient explicitně otevírá pro zápis – například aktivní výkres DGN/DWG.  

Referenci můžete pro aktuální sezení buď vykopírovat, nebo si ji vypůjčit (viz rubrika Reference: Nastavení). V obou případech se reference – podobně jako aktivní výkres (tj. vybraný dokument) zkopíruje k vám na disk – to zajistí automaticky ProjectWise. Rozdíl je v tom, jak bude dokument (reference) označena v úložišti pro ostatní uživatele. Pokud si dokument vypůjčíte, pak si ho ostatní mohou otevřít pouze pro čtení, a to až do doby, kdy ho do úložiště vrátíte. To se stane při ukončení práce s aktivním výkresem, k němuž je tato reference připojena. Pokud si referenci vykopírujete, pak – jak lze vytušit z názvu akce – je reference na váš disk zkopírována a její původní verze je otevřena pro ostatní uživatele i pro zápis. Pokud máte referenci vykopírovanou, pak je třeba hlídat, zda vaše kopie nezastarala, protože do původní verze dokumentu mohl zasáhnout kolega a něco tam vylepšit nebo doplnit. Toto hlídání provede ProjectWise, který vás upozorní: Tato (dříve vykopírovaná) reference je zastaralá, prosím, vykopírujte si ji znovu, ať máte jistotu, že pracujete s aktuálními daty.

Poznámka: Referencí může být nejen vektorový výkres DGN a DWG, ale i jakýkoliv připojený rastr nebo bodový mrak. A když nahlédneme do jiných aplikací, tak třeba i propojené sešity v Excelu.

Jakmile v dialogu Výběr referenčních dokumentů určíme, jaké reference potřebujeme (tlačítko OK), pak ProjectWise (konečně!) spustí MicroStation/PowerDraft/AutoCAD a my můžeme inženýrsky pracovat.

Při této rutinní práci si všimněte, jak se ProjectWise vloudil do nabídky Soubor (v MicroStationu/PowerDraftu/AutoCADu): Přidal tam dvě položky.Jedna z nich je vždy použitelná a druhá ztlumená – záleží na tom, jak byl aktivní dokument vyzvednut z úložiště.

Aktualizovat originál na serveru
Pokud byl dokument vypůjčen (je u mne a ostatní s ním nemohou pracovat), pak mám možnost tento dokument (tj. aktivní výkres) kdykoliv aktualizovat do úložiště, aby i ostatní kolegové mohli průběžně sledovat, co jsem v dokumentu změnil. Tato aktualizace však neprovede vrácení, protože dokument u mne stále zůstává otevřen.

Aktualizovat místní kopii     
Pokud jsem si dokument otevřel pouze pro čtení, tak je u mne (na disku a na obrazovce) jen jeho kopie, a někdo jiný si ho mohl z úložiště vypůjčit a „právě teď“ ho měnit. Jak se tyto novinky dozvím? Právě pomocí této položky. Stačí na ni klepnout. ProjectWise se podívá, zda moje místní kopie je starší než originál v úložišti, a pokud ano, vykopíruje ke mně z úložiště automaticky aktuální verzi a já pracuji s aktuálním stavem.

Jak se aktivní výkres (dokument) v MicroStationu (PowerDraftu, AutoCADu,…) zavírá? Předpokládejme, že jsme provedli nějaké změny, – proto je třeba vypůjčený dokument vrátit. ProjectWise takovou akci hlídá sám – jakmile aktivní výkres zavíráme (např. Soubor/Zavřít, nebo ukončení aplikace), objeví se dialog, v němž je třeba určit, zda a jak se „můj“ dokument vrátí zpět do úložiště. Akci zajistí některé ze čtyř tlačítek v dolní části dialogu Vrátit.Vrátit
Dokument se vrátí s mými změnami do úložiště. Uvolním ho pro ostatní uživatele. Moje práce bude uložena.

Aktualizovat originál na serveru  
Uložím změny na server (aby se o nich ostatní dozvěděli), avšak dokument mám dále vypůjčený, mohu pokračovat v práci, pro ostatní zůstává dokument zamčený. Totéž jako stejnojmenná položka v nabídce Soubor – viz výše.  

Volné
Správně by zde mělo být Uvolnit. Tato volba provede zrušení výpůjčky. Dokument se vrátí do úložiště, uvolní se pro ostatní uživatele, avšak všechny mé změny a provedená práce budou zapomenuty.

Storno
Moje práce bude uložena v mé místní kopii, avšak do úložiště se neuloží. MicroStation (PowerDraft, AutoCAD,…) se ukončí.

Ještě je třeba se zmínit o jedné typické akci: Pokud bychom chtěli (např. Ctrl+O) nebo položkou Soubor/Otevřít otevřít v MicroStationu (PowerDraftu, AutoCADu,…) jiný výkres, pak bychom to opět museli udělat podle pravidel ProjectWiseu.

Otevře se dialog Vybrat dokument, který obsahuje položky, jak si je již můžeme pamatovat z ProjectWise Průzkumníka. V rubrice Složka si z úložiště zvolíme složku, popř. podsložku, a je-li to nutné tak i podpodsložku. Příslušné dokumenty z určené složky se vypíší ve střední části dialogu. Zvýrazněný dokument se ukáže v malém náhledu. Poklepáním na řádek s názvem dokumentu nebo tlačítkem Otevřít dokument otevřeme v aplikaci, která je k němu přiřazena.Pro zvídavé: Všimněte si v dialogu Vybrat dokument ještě řádky Adresa: Zde je uvedena úplná cesta k aktuálnímu dokumentu.

  • pw  - označení (konstantní) , že se jedná o ProjectWise úložiště a nikoliv o standardní místní nebo síťový disk.
  • pwserver1 – název úložiště. ProjectWise může obsloužit úložišť více, avšak je třeba je odlišit názvem.
  • projekty -  název základní složky tohoto úložiště.

Pokud bychom znali jen přibližný název dokumentu, avšak nikoliv jeho polohu v úložišti (tj. jeho celou cestu), pak ho lze vyhledat – slouží k tomu řádka s „dalekohledem“ v rubrice Složka.

Poznámka: Vše výše popsané platí nejen pro CAD soubory (DGN, DWG,…) a CAD programy (MicroStation, AutoCAD,…), ale i pro ostatní aplikace (např. Microsoft Office).

Další informace naleznete na stránkách d3.sudop.cz

Tento článek   obsahuje definice a vysvětlení základních ProjectWise pojmů.

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře