Nastavenie „štartovacej“ zložky pre PW Explorer

Pri používaní ProjectWise je niekedy vhodné nastaviť zložku, v ktorej chcete pracovať hneď po naštartovaní ProjectWise Explorera a prihlásení sa do dátového zdroja. Máme pre Vás tipy ako sa s týmto nastavením vysporiadať.

Nastavenie PW Explorera na  Vašom PC
PW Explorer by mal byť nastavený tak, aby si odpamätával poslednú pozíciu v hierarchii zložiek (adresárov) v dátovom zdroji PW. Nastavenie sa vykoná nasledovne:

  1. Hlavné menu PW Explorera Nástroje > Nastavení uživatele  (anglicky: Tools > Options )
  2. V okne Vlastnosti vybrať záložku Nastavení > skupinu Dialogová okna > položka Vyberte poslední použitou složku v Pruzkumníku ProjectWise (po anglicky: Settings > User Interface > Select last used folder in ProjectWise Explorer)
  3. Uzavrite dialóg tlačítkom OK

 

Vyčistenie nastavení poslednej zložky PW Explorera

Ak máte akýkoľvek problém s týmto nastavením, je možné „resetnúť“ (vrátiť) toto nastavenie ProjectWise Explorera do počiatočného stavu. V tomto prípade je potrebné vymazať všetky súbory *.DAT v adresári:

C:\Users\"meno"\AppData\Roaming\Bentley\ProjectWise\Cache

Namiesto "meno"  použite Vaše prihlasovacie meno, t.j. v adresári C:\Users hľadajte adresár s menom rovnakým ako je Vaše prihlasovacie meno.

Poznámka:   AppData je adresár, ktorý je skrytý. Pokiaľ ho nevidíte, máte vypnuté zobrazovanie skrytých adresárov.

 

Veľa úspechov !

 

 


 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře