Výběrová množina, základní informace

Základní možností, jak naráz pracovat s více prvky najednou - je Výběrová množina, která obsahuje (nějak) vybrané prvky. Pokud je výběrová množina naplněna (obsahuje alespoň jeden prvek), pak se některé nástroje chovají "jinak" popřípadě některé speciální (protože pracují jen s výběrovou množinou) ožijí. Používání (naplňování, vyprazdňování,...) výběrové množiny je do jisté míry intuitivní, přesto je třeba upozornit na několik skrytých nebezpečí a na několik stejně dobře skrytých výhod.

Naplňovat výběrovou množinu můžeme dvěma "technologiemi" - které se mohou doplňovat - uživatel může cílovou výběrovou množinu chvíli plnit tak a po chvilce zase onak... 

První technologie je, řekněme, ručně-ukazovací. Uživatel postupně vymezí v pohledu kurzorem prvky, které se do výběrové množiny přidají (nebo se z ní odeberou). Slouží k tomu nástroj Vybrat prvek.  

alt

Dvě řádky ikon v okně Parametry funkce si přiblížíme podrobněji: Druhá řádka určuje, co se děje:

 • Vytvoří se nová výběrová množina (stará se vyprázdní!) a je do ní přidán určený prvek.
 • Postupně určované prvky jsou přidávány do existující výběrové množiny.
 • Postupně určované prvky jsou odebírány z existující výběrové množiny.
 • Postupně určované prvky jsou přepínány podle svého vztahu k výběrové množině - ten, který tam byl je odebrán, ten, který tam nebyl, je přidán.
 • Poslední ikona mění svůj vzhled - střídají se na ni dvě akce: Buď výběr naprosto všech prvků (když je výběrová množina prázdná), nebo odebrání všech prvků z výběrové množiny (vyprázdnění), pokud ve výběrové množině je alespoň jeden prvek. 

Poznámka: Pokud je do výběrové množiny přidáván prvek, který v ní už je, pak se nic nestane, prvek ve výběrové množině zůstane. Pokud je z výběrové množiny odebírán prvek, který v ní není, pak se nic nestane, zůstane nevybrán.

Poznámka: Složené prvky (buňky, útvary, křivky, ap.) stačí určit za jeden segment - do výběrové množiny se přidá/odebere celý složený prvek - není možné, aby ve výběrové množině byla jen část - např. jeden segment - složeného prvku (popř. loměné čáry)

První řádka ikon určuje, jak akce z druhé řádky proběhne:

 • Určování (postupné) jednotlivých prvků
 • Určení prvků obdélníkem
 • Určené prvků obecným mnohoúhelníkem
 • Určení prvků kružnicí
 • Určení prvků přeškrtnutím

Co se s dotčenými prvky stane (přidání/odebrání/nic), určuje ikona ve druhém řádku (viz popis výše).

Výběrovou množinu je možné naplnit (popř. z ní něco odebrat) různými kombinacemi obou sad ikon v okně Parametry funkce. Avšak naplnění výběrové množiny je možné provést i druhou technologií, atributově-hromadnou.

Když si rozbalíte v okně Parametry funkce tuto "atributovou" možnost, můžete velmi snadno zadat do nástroje Vybrat prvek požadavek typu: Vyber všechny žluté prvky, nebo Vyber všechny prvky z vrstvy Stěny, nebo vyber všechny texty. Tyto podmínky je možné vršit, a tedy kombinovat: Všechny žluté texty ve vrstvě Stěny.

Poznámka: V tomto článku se dozvíte o nových, skrytých možnostech výběru prvků pomocí atributů.

Poznámka: Pro atributově-hromadný výběr můžete použít i podrobnější dialog Vybrat podle - nabídka Editovat/Vybrat dle atributů).

alt

Obě vybírací technologie lze libovolně střídat - chvíli uživatel naplňuje "atributově" (všechny žluté prvky) - chvíli "ručně" - třemi datovými body v pohledu přidá do "žluté" množiny tři "nežluté" prvky, protože je potřeba, aby se následná akce týkala i těchto nežlutých prvků.

Chlívek ve Stavovém řádku nám průběžně hlásí, kolik prvků je právě ve výběrové množině.

alt

Poznámka: Při "ručním" výběru metodou obdélník, přeškrtnutí ap. se vyberou pouze ty dotčené prvky, které jsou v daný okamžik v pohledu, kde se výběr provádí, vidět. Při "atributovém" výběru se vyberou všechny prvky splňující zadanou podmínku, i když nejsou právě v žádném pohledu vidět.

Pokud máte naplněnou výběrou množinu a vypnete vrstvu, v níž se nachází vybraný prvek (popř. více prvků), pak tento prvek sice již není v pohledu vidět, ale ve výběrové množině zůstává! Následná akce se ho bude také týkat! 

Minulé dvě poznámky naznačily, že práce s výběrovou množinou může být nebezpečná, protože se něco může stát s prvky, které v pohledu nevidíte. (Stačí naplnit výběrovou množinu, pak v pohledu "zapanorámovat" tak, aby vybrané prvky "vyjely" z pohledu a je zaděláno na nehodu. Zavadíte o (tj. náhodně spustíte) nástroj Smazat prvek a prvky "kdesi schované za rohem" jsou bez výstrahy smazány.

Dalším nebezpečím je náhodné neúmyslné vyprázdnění pracně chystané výběrové množiny - například ťuknutí (zadání datového bodu) do pohledu v okamžiku, kdy je zapnuta ikona Nový výběr, nebo spuštění nástroje, který s výběrovou množinou neumí pracovat (např. Upravit prvek) - takový nástroj se spustí, avšak předtím bez varování výběrovou množinu vyprázdní, aby se mu do jeho akce nepletla... 

Pokud se vám výběrová množina nechtěně vysype, tak nezoufejte, pomocí nabídky na pravém tlačítku můžete provést Předešlý výběr a výběrovou množinu znovunaplnit.

alt

Poznámka: Na naplňování popř. vyprazdňování výběrové množiny nefunguje Zpět a Znovu. Jediná "návratová" akce je výše zmíněný Předešlý výběr.

Informace o barvě vybraných prvků: Tato barva je určena v nastavení výkresu - ve stejnojmenném dialogu (nabídka Nastavení/Výkres) v kategorii Barva.

alt

Tato volba může být pro každý výkres jiná - podle toho, jak barevné prvky jsou ve výkresu obsaženy. Je jasné, že u fialového prvku nepoznáme, že je ve výběrové množině, když je barva zvýraznění fialová... Proto je vhodné pro výkres volit takovou barvu pro zvýraznění, aby se netloukla s barvou existujících prvků.

Ve verzi V8i přichází novinka, barvy pro (různá) zvýraznění je možno nastavit centrálně v dialogu Přednostní nastavení v kategorii Pohledy a okna.

alt

Vybrané prvky bývají opatřeny tzv. úchyty. Za tuto potvůrku je možné vybraný prvek tahat - je třeba mít spuštěn nástroj Vybrat prvek v režimu Jednotlivý výběr (první ikona v horní řadě). Technika tahání je různá pro každý typ prvku. Tahat je možné i za 3D objekty. Při tahání je možné (od verze V8i) efektivně používat AccuDraw, a tak zajistit protahování o přesně zadanou vzdálenost. U některých prvků - např. u textů je možné využívat speciálních "tahacích" možností. Podrobněji o úchytech a tahání za ně nejdete v tomto článku.

alt

Jakmile je výběrová množina naplněna (je v ní alespoň jeden prvek) oživnou pložky v nabídce Editovat.

alt

Jednotlivé položky provedou s výběrovou množinou toto:

 • Kopírování/vyjmutí prvků do standardní schránky Windows a přenesení do jiných aplikací (třeba Microsoft Word)
 • Seskupení prvků z výběrovém množiny do speciální tzv. bezejmenné buňky.
 • Rozložení složeného prvku - bezejmenné buňky na původní jednotlivé prvky.
 • Zamknout prvky z výběrové množiny - prvky nebude možné editovat, měnit a smazat
 • Odemknout dříve zamknuté prvky z výběrové množiny
 • Přenést nahoru je zastaralá možnost, nyní plně nahrazena prioritou prvku.

Poznámka: Při zamykání zamknutého prvku zůstává tento zamknutý, při odemykání nezamknutého prvku zůstává tento nezamknutý.

Výběrovou množinu je možné používat například při vytváření pojmenovaných skupin, rychlých skupin a zobrazitelných množin.

Do výběrové množiny je možné přidat i referenci - přesněji obrys reference, pak lze s celou referencí manipulovat jako by to byl obyčejný obdélník - viz tento článek.

Info o prvku je možné spustit na celou - i hodně početnou výběrovou množinu. V tomto článku je popsáno, jak prozkoumat výběrou množinu z hlediska jejích atributů.

Obdobné problémy jako výběrová množina řeší i ohrada .

Porovnání výběrové množiny a ohrady

Jak nástrojem Vybrat prvek upravovat 3D parametrická tělesa

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů

Lidí v této konverzaci

 • Dobrý den,
  kde je tato funkce (Vybrat dle atributů) schvaná v novém V8i??
  Děkuji za pomoc.
  JV

 • Dobrý den,
  kde je tato funkce (Vybrat dle atributů) schvaná v novém V8i??
  Děkuji za pomoc.
  JV