MicroStation CE Update 17 uvolněn

V červenci, po delší prodlevě, Bentley uvolnili další postupnou (mj. i českou) verzi MicroStationu, s číslem 17.

Prodleva tato byla způsobena tím, že v předchozí verzi Update 16 se mohutně opravovalo, a tak postupně od listopadu 2021 do dubna 2022 byly uvolňovány verze Update 16.1, 16.2 a 16.3. V dílčích verzích nebyly žádné novinky (nástroje, pásy, postupy, technologie atp.), pouze se opravovaly zjištěné chyby. Z vlastní zkušenosti  musím bohužel říci, že ne všechny...

Nastupující (letní 2022) verze 10.17.00.209 nějaké novinky přináší. Zde je jejich neúplný, nicméně docela bohatý seznam.

V první části naleznete novinky, které jsou již odzkoušeny a měly by být plně funkční. Seznam není úplný. Všechny novinky naleznete v Nápovědě v kapitole What's New in Update 17.

 • Vylepšení při připojování iModelu a iTwin formátů jako referencí. Nyní je možné si zvolit v dialogu Připojit iModel jako referenci způsoby zarovnání včetně AEC transformace.
 • Plošné nástroje. Zcela nový panel na pásu karet Analyzovat. Nástroje na tomto panelu v sobě spojují dvě dosud nezávislé akce. Změřit obsah prvku + Napsat tuto naměřenou hodnotu do výkresu. Již není třeba volat dva nástroje. Stačí aktivovat (třeba) nástroj Změřit plochu a umístit text, ukázat na uzavřený prvek a na kurzor okamžitě naskočí naměřená hodnota. Tu lze doplnit příponou a předponou a také požadovat, aby tato hodnota byla vytvořena jako textové pole. V takovém případě je naměřená a do výkresu zapsaná hodnota (obsah uzavřeného prvku)  přepočítána automaticky, jakmile se měřený prvek změní.

 • Pravidla zobrazování - vylepšení. Byl přidán Editor podmínek, který významně urychluje a zpřehledňuje definování podmínek, za nichž se vzhled určitých prvků (splňují nějakou podmínku) změní, popř. vylepší. Podmínky lze nyní generovat v novém intuitivním dialogu.
 • Vzhled 3D objektů při dynamických úpravách. Uživatel si nyní může zvolit, jak budou zobrazovány (barva, tloušťka, typ čáry) objekty (např. zaoblení, otvory, atp.) zpracovávaných 3D parametrických těles. Je třeba použít příkaz: DYNAMICSYMBOLOGY Barva TypČáry TloušťkaČáry

 • Správce konfigurací. Důležitá novinka pro správce projektů, pracovních týmů a administrátorů. Snadné vytváření nových konfigurací MicroStationu, zvláště v situaci, kdy se nová konfigurace "jen trochu" liší od již existující.

 • Podpora nového Autodesk (C) formátu RealDWG 2023.
 • Vylepšený Správce oblíbených textů. Přidány nové možnosti např. pro sdílení. Oblíbené texty lze sdružovat do kategorií.
 • V tabulkách je možné kopírovat a vkládat řádky a sloupce. Tabulky je možné transponovat.
 • Vylepšení práce s parametrickými buňkami. Lze seznam variací filtrovat podle zadaného řetězce v různých situacích: Umisťování nové buňky; editace pomocí dialogu Vlastnosti; definování obsahu výběrové množiny, ap.

V následující části jsou novinky ve stádiu Technologická ukázka. Uživatel je může používat, avšak s určitou mírou rizika, protože - pokud budou nějak připomínkovány - se tyto novinky mohou v další verzi Update XXX změnit, jak ve vzhledu dialogu, tak i ve funkčnosti.

 • Nový nástroj Aplikovat pravidlo zobrazování na pásu Pohled/Prezentace. Lze tak připravená pravidla zobrazování v pohledech aplikovat, aniž by bylo třeba měnit styl zobrazování, na ten styl, v němž je to pravidlo implicitně použito. Při exportu do formátů DWG lze nyní říci MicroStationu, aby tento export provedl včetně pravidel zobrazování. Takto je možné snadno pravidla zobrazování přenést do DWG souboru.

 • Import PDF jako vektorová data. Tato žádaná možnost se konečně v MicroStatoinu CE U17 objevila. Nicméně moje pokusy nějak ji zprovoznit, byly neúspěšné... 
 • Referenční měřítko. Pokud měříte prvky a vzdálenosti v referenci standardními nástroji z panelu Měřit, je nyní možné určit, že naměřená hodnota se automaticky přizpůsobí měřítku, v němž je reference k aktivnímu výkresu připojena.

 • Položky (negrafické informace připojené k prvkům) je nyní možné klonovat. Lze tak snadno rozšířit definice položek o nové typy. Přidán nový typ položky: zeměpisná délka a šířka.
 • 3D modelování. Vztyčení tělesa - daného profilu podle uzavřených řezacích křivek.
 • Připojení bodového mraku z platformy ProjectWise ContextShare.
 • Přidání nových možností při práce se sloupci ve Výpisech.

SELECT uživatelé si mohou instalační sadu této nejnovější verze MicroStationu CE Update 17 stáhnout na obvyklém místě: V CONNECTION Centrum, Stahování Softwaru.

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
 • Žádné komentáře