Články

Dva druhy stylů zobrazení

Styly zobrazení skrývají jedno nenápadné tajemství - a jak to u tajemství bývá, tak nás může nečekaně a nepříjemně překvapit. Styly zobrazení mohou být toiž určeny pro "obyčejný" pohled (jak na 2D, tak i pochopitelně na 3D model), avšak vedle těchto - řekněmě - pohledových stylů, existuje ještě jedne druh - styl zobrazení, který se projeví v řezech.

V článku o řezech je film, ve kterém jsem si udělali hezký řez domečkem, avšak v tomto řezu nebylo snadné vybrat jiný (než "řezový") styl zobrazení. Nakonec jsme to zvládli pomocí atributů pohledu, avšak pocit určité zmatenosti v nás zůstal. Podívejme se na tento postup podrobněji.

Základní informací, kterou jsme při sledování výše uvedeného filmu nevěděli, bylo: Styl zobrazení je dvou druhů: Pro pohled a/nebo pro řez.

alt

V nenápadné rubrice Použití je určeno, pro jaké účely se aktuální styl zobrazení použije.

Poznámka: Jak snadno v dialogu Styly zobrazení nahlédnete, zapnout je možné v rubrice Použití oba přepínače (Pohled, V řezech), pak je tento styl použitelný v obou typech zobrazení.

Jakmile v 3D modelu provedete oříznutí ovladačem pohledu Umístit řeznou rovinu, tak se automaticky v pohledu aplikuje takový styl zobrazení, který je určen v dialogu Atributy pohledu.

 

alt

Všechny objekty v 3D modelu se nyní budou zobrazovat jinak, než jak tomu velí "pohledový" styl zobrazení - Rubrika Styl zobrazení zcela nahoře dialogu.

Co se nachází před rovinou řezu (Vpředu) je zobrazeno a také je na to možné najíždět a prvky vybírat - všechny tři obrázkové ikony v řádce Vpředu jsou zapnuty. A navíc je zde explicitně aktivován speciální "řezový" styl zobrazení. 

Co se nachází za rovinou řezu (Vzadu) není zobrazeno vůbec - tato volba nám zajistila, že do říznutého domečku vidíme. A protože je viditelnost potlačena, tak jsou ostatní položky této řádky nedostupné. 

Co se nachází v rovině řezu (Řez) je zobrazeno a zobrazeno stylem, který se jmenuje Rovina řezu.

Vše, co se nachází mimo oblast (Mimo), kde jsme řez vymezili, není vidět.

Všimněte si, že v nastavení rovin oříznutí je možné vybírat jen ty styly zobrazení, které jsou "řezové". Někdy se však hodí, a je to i docela efektní, když se "říznutý pohled" zobrazí stínovaně. V takovém případě není třeba vytvářet nové "řezové" styly zobrazení. Stačí nařídit objektům (např.) před řezem, aby se zobrazovaly, jak to určuje aktivní "pohledový" styl.

alt

Tuto akci jsme na závěr filmu v tomto článku intuitivně provedli. Nyní už víme, proč jsme to učinit museli.

Na závěr ukázka, jak by vypadal domeček z předešlého filmu, kdybychom si nechali (různě) zobrazit i prvky za řezem a mimo oblast řezu.

alt

  • Prvky v řezu jsou nabarveny fialově.
  • Prvky před řezem jsou zobrazeny podle pohledu (tj. jako jednobarevné zobrazení se stíny)
  • Prvky za řezem (v našem případě nad řeznou rovinou) jsou zobrazeny jako žlutý čárkovaný drátový model.
  • Prvky mimo řez (v našem případě vlevo před boční řeznou rovinou) jsou zobrazeny jako zelený tečkovaný drátový model.

Nastavení těchto barevných apod. efektů bylo snadné, pomocí lupy u příslušné řádky se otevřel dialog Styly zobrazení s příslušným stylem, stačilo jen zvolit požadované atributy.

alt

Nezapomeňte, že i "řezovým" pohledem (a 3D modelem) je možné procházet, popř. nad ním poletovat, jak jste se mohli naučit při výuce chůze a létání

Řez (přesněji: Pohled s řezem) je možné pomocí uloženého pohledu připojit jako referenci (nejen) do tiskového archu - viz tento článek.

 

 

 

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře