Články

Uložený pohled s řezem jako reference

Uložené pohledy mohou velmi dobře posloužit jako zdroj reference. Například tehdy, pokud chceme v tiskovém archu zobrazit ve 3D modelu vytvořený řez.

Abychom mohli uložený pohled jako referenci použít, musíme nějaký uložený pohled v modelu, který bude referencován, mít. Pak při ručním připojování můžeme v úvodním dialogu Parametry připojení referenčního výkresu můžeme v seznamu Poloha vybrat předem připravený uložený pohled. Pokud v připojovaném modelu žádný uložený pohled není, tak nám tato možnost pochopitelně nabídnuta nebude.

alt

Jakmile máme nějaký uložený pohled připraven, pak je přiojení uloženého pohledu jako reference jednoduchá.

alt

Poznámka: Jako zdroj reference poslouží i pojmenovaná ohrada - viz další položka v seznamu Poloha, což je vlastně (technicky nahlíženo) jen zjedodušený řez.

Následující film ukazuje jednu zásadní vlastnost uloženého pohledu, pokud tento obsahuje řez ze 3D modelu. "Náplň" uloženého pohledu je možné měnit - např. posouvat rovinu řezu. Pak se však automaticky změní i reference tohoto uloženého pohledu (s řezem). 

 

Poznámka: Při definování roviny řezu ve složitějších modelech doporučuji pracovat s několika standardními pohledy (Shora, Zprava, Zepředu, ap.) a posouvání roviny řezu a stěn "3D krabice" provádět v těchto a nikoli v obecném "izo" pohledu, jak to bylo ve filmové ukázce. Také je dobré vypnout na chvíli pružný nájezd, abyste nebyli rušeni nepokojnými poskoky kurzoru, jak se chytá na nečekané klíčové body okolostojících objektů.

Manipulace s řeznou rovinou a s "3D krabicí" je podrobně ukázána a popsána v tomto článku.

Článek Uložené pohledy nabízí podrobné informace o definování a používání uložených pohledů.

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře