Symboly v textovém prvku

V dialogu Textový editor můžete zadávat nejen obyčejná písmena a cifry, nýbrž jakýkoliv znak z Windows-aktuální UNICODE tabulky. Stačí vědět, jak se k UNICODE znakům v Textovém editoru "dostat". Je to celkem snadné, a tento článek vás to v několika minutách naučí.

Zaregistruj sa, ak chceš čítať ďalej

Umístění textu v CONNECT

Některé nástroje a postupy se sice při přechodu od verze V8i do verze CONNECT Edition v MicroStationu příliš uvnitř nezměnily, avšak jejich venkovní prezentace je odlišná. Jinak řečeno nástroj funguje stejně - možná s nějakými drobnými vylepšeními - ale jeho uživatelské rozhraní je změněno. A to někdy tak, že se zkušený V8i-uživatel může domnívat, že je všechno jinak - i uvnitř nástroje. Většinou se jedná o zbytečnou paniku a stačí pár akcí typu "pokus-omyl" a bývalý V8i-uživatel se stane CONNECT-uživatelem. V tomto článku si ukážeme jednu z výrazných změn v uživatelském rozhraní, která však takřka nemá vliv na práci s nástrojem, a pokud ano, tak v dobrém. Ukážeme si, jak nově vypadá nástroj Umístit text.

Zaregistruj sa, ak chceš čítať ďalej

Zlomky v textovém prvku

Ve verzi CONNECT nabízí dialog Textový editor několik nových možností. Jedna z nich je možnost zadávat do textových prvků zlomky. Nikoliv jako ručně sestavený slepenec znaků a jakéhosi lomítka, nýbrž se jedná o "plnohodnotný" zlomek.

Zaregistruj sa, ak chceš čítať ďalej

Oblíbený text

V MicroStationu (a PowerDraftu) verze CONNECT je dialog Textový editor obohacen o několik ikon a možností, které lze považovat za užitečné, protože uživatelovi práci s textem zpřehlední, usnadní a urychlí. V tomto článku si ukážeme novou možnost: Definování a používání oblíbených textových položek.

Zaregistruj sa, ak chceš čítať ďalej

Nový typ prvku - Tabulka

Nový MicroStation CONNECT obsahuje nástroje pro vytváření a import tabulek. Tabulka je novým typem prvku, který lze do formátu DGN ukládat a následně zpracovávat. Pokud si pod pojmem "microstationovská tabulka" představíte tabulku z Excelu, pak neuděláte chybu. V tomto článku si ukážeme, jak s tabulkou (prvek v DGN výkresu) pracovat, alespoň základní postupy.

Zaregistruj sa, ak chceš čítať ďalej

Textové styly

Textový styl je předpis, jak vypadá textový prvek umístěný do výkresu. Text - jako speciální prvek - má kromě obvyklých atributů (barva, tloušťka čáry, vrstva, priorita ap.) ještě několik (přibližně 30) speciálních atributů, které určují, jak budou znaky v textovém prvku vypadat. Všechny atributy lze uložit do pojmenovaných textových stylů a některý z nich kdykoliv později použít jako "kolektivní" atribut pro umisťovaný text.

Zaregistruj sa, ak chceš čítať ďalej

Textové uzly

Pojem textový uzel (anglicky: Text node) je tak trochu "zlobivým dítětem" MicroStationu (a PowerDraftu...).  A také trochu historický relikt, trochu zbytečnost a především "věc", které bychom si, my řadoví uživatelé, raději neměli všímat. Pokusíme se v tomto článku ukázat, že na vyjmenovaných pomluvách je více než zbla pravdy. Textový uzel si prohlédneme v dobrém osvětlení a pod lupou a pochopíme, jak s touto mrškou nezdárnou pracovat. A jak ji využít...

Zaregistruj sa, ak chceš čítať ďalej

Text umístěn mezi dva body

Nástroj Umístit text nabízí několik metod, jak textový řetězec (napsaný do dialogu Textový editor) umísit do modelu. U jedné metody - Mezi body - se nečekaně nabízejí dvě možnosti. Podívejme se na ně podrobněji, protože správná volba z těchto možností může uživateli výrazně pomoci.

Zaregistruj sa, ak chceš čítať ďalej

Změna atributů textu a kóty

Práce s textovými prvky a kótami má řadu věcí společných. Jak text, tak i kótu může uživatel "vybavit" textovým popř. kótovacím stylem. Tento postup - tj. dodržování standardů, jak jsou v textovém či kótovacím stylu nastaveny - mimo jiné pomáhá při změně atributů textu (např. velikost, font,...) či atributů kóty (např. velikost a typ koncové značky, počet desetinných míst, ...). Stačí jednoduše u textu/kóty vyměnit jeden textový/kótovací styl za jiný. Jenže...

Zaregistruj sa, ak chceš čítať ďalej

Potíže s formátování textu v dialogu Textový procesor

Občas je potřebné MicroStation (PowerDraft, Navigator,...) pokárat, aby příliš nezpychl a dále se nechal vylepšit, popř. opravit. Zvídavý uživatel mi nahlásil zajímavou, efektní, avšak nepříjemnou chybu při práci s dialogem Textový editor (Word procesor). Ukažme si, kde má Editor achillovu patu.

Zaregistruj sa, ak chceš čítať ďalej