PW Web klient

PW web - Import súboru

Importovaním súboru sa myslí proces, kedy súbor z lokálneho počítača prenesieme do úložiska ProjectWise. V našom prípade to robíme cez web rozhranie. Vychádzame pritom zo základnej situácie, že súbor bol predtým vyexportovaný príkazom Export.

Čítať ďalej: PW web - Import súboru

PW web - Export súboru

Ak spracovateľ potrebuje konkrétny súbor z ProjectWise servera, môže si ho vykopírovať na svoj lokálny disk. V príspevku je popísaný postup.

Čítať ďalej: PW web - Export súboru

PW web - prvé spustenie

Príspevok za zaoberá prvým spustením webového prístupu/klienta ProjectWise. Pokiaľ bola predinštalácia doplnkov úspešná, nemusí sa objaviť žiadna komplikácia. V inom prípade sa zobrazí buď chybové hlásenie alebo výzva na doinštaláciu chýbajúcich komponentov. Popíšeme správanie sa aplikácie v oboch prípadoch.

Zaregistruj sa, ak chceš čítať ďalej

Nastavenie MS Internet Explorer-a

Pre úspešnú komunikáciu s ProjectWise dátami z web prostredia treba vykonať niektoré nastavenia IE, ktoré tu teraz popíšeme.

Čítať ďalej: Nastavenie MS Internet Explorer-a

Predinštalácia komponentov MS Internet Explorer-a

Pri prvom pripájaní sa k dátam uloženým v ProjectWise používateľovi "vyskočia" odsúhlasovacie okná na doinštalovanie doplnkov Internet Explorer-a. Tieto doplnky podporujú prácu s dátovým úložiskom ProjectWise-u a sú pre prácu s "pw dátami" potrebné. Pre uľahčenie tejto štartovacej fázy si možno toeto doplnky predinštalovať. Tu je popis ako to urobiť.

Čítať ďalej: Predinštalácia komponentov MS Internet Explorer-a