Panel rychlého přístupu

V MicroStationu (popř. PowerDraftu) CONNECT může uživatel využívat nový panel s ikonami. Jmenuje se Panel rychlého přístupu (Quick Access Toolbar).

I když je uživatelské prostředí ve verzi CONNECT dosti proměnlivé, tak uživatel má jednu jistotu - ať si vybere jakýkoliv pás, jakoukoliv skupinu nabídek, tak Panel rychlého přístupu je stále na svém místě: Na levém horním okraji aplikačního okna MicroStationu/PowerDraftu CONNECT. V základním stavu obsahuje tento panel několik ikonek s často používanými nástroji. (Otevřít výkres, Umístit SmartLine, Zpět, Znovu, Tisk, atp.)

Jednotlivé nástroje z panelu (jak je nachystal americký designér) není třeba blíže představovat, nás bude nyní zajímat, zda v Panelu rychlého přístupu můžeme udělat nějaké změny. Například nějakou nepotřebnou ikonku vyjmout, nebo naopak: přidat do panelu svůj oblíbený, často používaný nástroj, aby byl vždy po ruce.  Nejdříve se podívejme, jak nějakou ikonku z panelu odebrat. Stačí klepnout na rozbalovátko na pravém okraji panelu.


Snadno nahlédneme, že stačí příslušnou položku v seznamu odeškrtnout a ikona z panelu zmizí. Kdykoliv později ji můžeme stejným způsobem do panelu vrátit.

Poznámka: Pozorného čtenáře zmátla duplicita nástroje Zpět (Undo) v seznamu. Jedná se o chybu v terminologii, druhé Zpět je ve skutečnost Znovu (Redo).

Přidat do Panelu rychlého přístupu novou ikonu/nástroj (přesněji: ikonu/nástroj, který se vyskytuje "někde jinde" v uživatelském rozhraní MicroStationu/PowerDraftu) je trochu složitější. Nicméně my se toho nelekneme a v rozbalovací nabídce Panelu rychlého přístupu zvolíme položku Upravit panel rychlého přístupu. Otevře se dialog Upravit pás, který mj. umožní upravit i Panel rychlého přístupu.

Dialog vypadá poměrně mohutně a nabízí řadu možností, jak si uživatelské prostředí změnit (vylepšit, zdokonalit, zhoršit ap.) Nás nyní z tohoto dialogu bude zajímat jen malá část. V levém sloupci by měla být vybrána položka Panel rychlého přístupu. V prostředním sloupci je seznam všech ikon, nástrojů, úloh, postupů atp., které mohou být přítomny v Panelu rychlého přístupu. V pravém sloupci je aktuální stav Panelu rychlého přístupu. Za povšimnutí ještě stojí dvojice tlačítek mezi prostředním a pravým sloupcem. Ta umožní přidávat (v prostředním sloupci) vybranou položku do panelu, nebo naopak odebírat (v pravém sloupci) vybranou položku z panelu.

Protože chceme Panel rychlého přístupu obohatit o nástroj/ikonu Umístit text, tak v prostředním panelu nahoře zvolíme jako "filtr" možnost Tlačítka (a ikony).

Poznámka: Nástroj Umístit text bychom našli i v seznamu Příkazy (Aplikace). Proč to tak je, netuším, ale nemusíme vědět úplně všechno, že...

Před klepnutím na tlačítko Přidat (myšleno: nástroj Umístit text) by situace v dialogu Upravit pás měla vyhlížet takto:

Klepněme na tlačítko Přidat. Nástroj Umístit text se přesune z prostředního sloupce do sloupce pravého - to jest do Panelu rychlého přístupu.

Nově přidaní položka (Umístit text) se zařadí v levém seznamu na to místo, kde byl právě kurzor. Pokud nám toto umístění mezi ostatními položkami v Panelu rychlého přístupu nevyhovuje, lze položku (jakoukoliv, nejen tu nově příchozí) přesouvat pomocí šipek nad levým seznamem.

A nyní už stačí jen v dialogu Upravit pás tuto změnu potvrdit tlačítkem Provést a pak dialog Zavřít.

Panel rychlého přístupu je opravdu obohacen o potřebný nástroj.

Poznámka pro pečlivé všímálky: Co asi znamená přeškrtnutá položka Varianty komprimace v levém panelu? Tato položka (a její ikona) byla v Panelu rychlého přístupu nachystána americkým designérem. Byla tedy v implicitní nabídce, jenže někdo (přesněji: já) ji z Panelu rychlého přístupu natvrdo pomocí tlačítka Odstranit odebral. Pokud bych ikonu Varianty komprimace chtěl znovu v Panelu rychlého přístupu oživit, musel bych ji v prostředním sloupci najít a do pravého sloupce Přidat.

Poznámka pro zvídavé a systémáky: V titulku dialogu Upravit pás se vypisovala i informace "Personal.dgnlib". Co tento údaj znamená? Změny provedené v definici Panelu rychlého přístupu se musí někam uložit. Podobně jako v dřívějších verzích se to ukládá do souborů typu DGNLIB. Ve verzi CONNECT je však situace z uživatelského hlediska výrazně zjednodušena oproti verzi V8i. (Kde bylo třeba si vlastní knihovnu DGNLIB vytvořit, napěchovat potřebnými daty, a pak MicroStation/PowerDraft "upozornit" pomocí konfigurační proměnné MS_DGNLIBLIST, že tuto DGNLIB knihovnu má MicroStation/PowerDraft používat.) Nyní, ve verzi CONNECT, má každý uživatel nachystanou "svou" DGNLIB knihovnu PERSONAL.DGNLIB, která se automaticky nabídne jako implicitní vždy, když uživatel přidává nějaká svá data (třeba informace o vzhledu uživatelského prostředí) do knihovny DGNLIB. Jinak řečeno: Nyní si můžete svoje uživatelské prostředí měnit a vylepšovat bez znalostí technologie DGNLIB. 

Doplněk 1.: Knihovnu PERSONAL.DGNLIB naleznete v adresáři, kde se shromažďují soukromá data uživatele pro práci s Bentley programy. Jeho přesný název závisí na nastavení a verzi Windows a také na tom, jak svědomitý je váš firemní správce Windows... U mne to je adresář: \Users\Petr.axis\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0\prefs.

Doplněk 2.: Pokud jste "firemní Bentley systémák" a chcete podle tohoto návodu upravit uživatelský vzhled pro více pracovníků najednou, pak to nedělejte tímto novým způsobem skrze PERSONAL.DGNLIB, ale postaru. Vytvořte si svou novou knihovnu (např.) ZMENAUI.DGNLIB a tu "doneste" pomocí systémové proměnné MS_DGNLIBLIST jednotlivým pracovníkům.

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře