CONNECTION Client

CONNECTION Client je (doprovodná) aplikace k novým verzím Bentley produktů, která se s těmito verzemi nainstaluje automaticky - uživatel nemá možnost ji z instalace vyloučit - a která uživatele doprovází, ať se mu to líbí nebo ne. V tomto článku se pokusíme vysvětlit, co aplikace CONNECTION Client dělá, a jak může uživatelům pomáhat.

DŮLEŽITÉ

Od 15.2.2018 je třeba službu CONNECTION Client používat a být v zapsán (viz níže), aby SELECT uživatel mohl pracovat s jakoukoliv Bentley aplikací - podrobnosti v tomto článku.

Uživatelé MicroStationu/PowerDraftu si za posledních přibližně deset let už zvykli na to, že se se základním produktem na jejich počítač nainstalují různé doprovodné/pomocné/obtěžující/užitečné rutiny, aplikace či podpůrné programy. Například i-model Composer pro vytváření i-modelů, Thumbnail Provider pro vytváření náhledů na výkresy v miniaturách atp. Dosud byly všechny tyto aplikace integrální součástí MicroStationu/PowerDraftu a uživatele nijak neobtěžovali. 

S MicroStationem CONNECT se však situace změnila, protože tato verze se nainstaluje včetně samostatné aplikace CONNECTION Client, která se zasune do Windows, spustí se automaticky, jakmile se uživatel do svého Windows účtu přihlásí, udělá si ikonu na ploše a vůbec všelijak překáží, otravuje, zdržuje. A to především tím, že uživatele nutí, aby se někam Zapsal, nebo Přihlásil.

Dialog uživatele vysloveně láká, aby se přihlásil ("upsal") do jakýchsi Bentley služeb. A tak je třeba vysvětlit, co se pod tímto obecným termínem schovává. 

Důležitá poznámka: Tyto (aplikací CONNECTION Client nabízené a zajišťované) Bentley služby jsou nezávislé na programu Bentley SELECT, mohou je používat zdarma všichni uživatelé (nějaké) Bentley aplikace - přesněji: nové verze Bentley aplikace, která službu CONNECTION Client podporuje. Tedy: K používání CONNECTION Clienta není nutné být abonentem služby Bentley SELECT.

Nejdříve se podíváme, jak se CONNECTION Client projeví v našich Windows.

Poznámka: Jakmile se ke službě CONNECTION Client přihlásíte (viz předešlý obrázek), můžete si vybrat: Vaše přihlášení se bude automaticky provádět vždy, když spustíte na tomto počítači svůj Windows profil. Druhá možnost: Budete se do CONNECTION Clienta přihlašovat vždy znovu, například jen v případě, kdy to budete potřebovat.

Seznam Bentley služeb, ke kterým se uživatel pomocí CONNECTION Clienta dostane, se pravděpodobně bude v budoucnu rozšiřovat. Aktuálně obsahuje tyto dvě důležité položky:

  • Přístup na Osobní nebo Projektový portál
  • Možnost ručně nebo automaticky stahovat a instalovat nové verze Bentley produktů, které uživatel na svém PC používá.

Osobní a Projektový portál

Pokud přihlášený uživatel v kontextové nabídce na pravém tlačítku (viz předešlý obrázek) zvolí položku Napojení/Osobní portál, v prohlížeči se otevře stránka s jeho osobním portálem do různých Bentley služeb.

Odsud je snadné vstoupit do Learning (výukového portálu s školeními, výukovými filmy, PDF soubory s lekcemi na různá témata, ap.) Všechny materiály jsou (pravděpodobně) v angličtině.

Oddíl Recent Projects obsahuje seznam posledních projektů, na nichž uživatel pracoval.

Tlačítkem My Activity získáte přístup ke všem vašim projektům a i k ostatním činnostem, které jste dříve na vašem Osobním portálu prováděli.

V rubrice Personal Share můžete svá data (nejen ta, která byla vytvářena v Bentley programech) sdílet s jinými uživateli služby CONNECTION Client.

V části Bentley Communities naleznete několik dveří do tohoto infromačního a komunikačního portálu. 

Pokud v kontextové nabídce na pravém tlačítku (viz výše) zvolíte Napojení/Projektový portál, pak budete uvedeni do projektových portálů, k nimž máte (jako fyzické osoby) povolen přístup. Tento přístup vám zajistí administrátor příslušného projektu. 

Důležitá poznámka: Asi vás to už napadlo, přesto je třeba to říci explicitně - pokud hovoříme o projektech v souvislosti se službou CONNECTION Client, pak se nejedná o projekty nebo soubory na vašem pevném disku, nebo na firemním serveru, nebo v ProjectWise úložišti, ale jedná se o projekty na některém Bentley Cloudu.

Poznámka: Vzhled, stav a možnosti Osobního i Projektového portálu se mohou v čase měnit - pravděpodobně budou přibývat další možnosti. Pokud si svůj Osobní portál otevřete a začnete ho využívat později než 19.5.2016 (den, kdy píši tento článek), pak se vaše obrazovka může (i výrazně) lišit od předešlého obrázku. 

Zjišťování aktualizací

Přihlášený (do služby CONNECTION Client) uživatel si může kdykoliv zjistit, zda Bentley aplikace, kterou používá, nemá novou verzi. Slouží k tomu položka Zjišťovat aktualizace v kontextové nabídce na pravém tlačítku.

V tomto dialogu - kromě povelu: "Stáhni a nainstaluj novou verzi!" - můžete po klepnutí na tlačítko Nastavení určit pravidla, kdy, jak, proč a kudy se aktualizace nových verzí bude provádět.

Osobní (nepříjemná) zkušenost: Jako přihlášený CONNECTED Client jsem tuto službu - stáhnutí a nainstalování nové verze nedávno použil - právě pro novou verzi aplikace CONNECTION Client. (Je to trochu překvapivé, ale proč ne: CONNECTION Client sám sebe může aktualizovat...) Nicméně jsem se dočkal nepříjemného překvapení - ačkoliv můj původní (starší verze) CONNECTION Client byl v české mutaci, tak nová verze aplikace CONNECTION Client byla anglicky. Během stahování a instalace upgradu jsem nemohl nijak ovlivnit (a dokonce ani nijak zkontrolovat), jaká jazyková mutace se instaluje. Předpokládám, že tento nedostatek bude někdy odstraněn a uživatel bude moci určit, jaká jazyková mutace se mu nainstaluje.

Poznámka na okraj: Českou mutaci aplikace CONNECTION Client od anglické verze CONNECTION Client poznáte snadno. Jak? Odpověď už byla zodpovězena v předešlé větě smiley.

CONNECTION Client se instaluje i s aplikacemi typu Bentley Navigator a Bentley View. A tak i uživatel prohlížečky Bentley View, která je zcela zdarma, může (zdarma) využívat služeb, které CONNECTION Client nabízí. 

CONNECTION Client se instaluje i jako "doprovod" pro ProjectWise klienta. I když tento PW klient nepoužívá žádnou Bentley aplikaci typu MicroStation/PowerDraft/Bentley View, může (zdarma) využívat služeb CONNECTION Clienta.

I když se zdálo, že Bentley základní produkty řady V8i již nebudou upgradovány, tak se na nedávno objevila nová verze MicroStationu V8i SELECTseries 4 (8.11.09.833) - podrobněji v tomto článku. Ačkoliv tato verze není "CONNECT", tak se s ní CONNECTION Client nainstaluje. Předpokládám, že podobné to bude i s PowerDraftem a Bentley View V8i SELECTseries 4 (8.11.09.833). Jinak řečeno: Pokud nechcete používat MicroStation CONNECT (ve verzi 10.00.00.50, nebo 10.00.01.13) a chcete zůstat u verze V8i, a chcete CONNECTION Clienta používat, pak si nainstalujte nový starý MicroStation V8i SELECT series 4 (8.11.09.833) - CONNECTION Client se automaticky nainstaluje s ním.

Drobná mrzutost na závěr: CONNECTION Client se automaticky neodinstaluje při odinstalování aplikace, které ho na váš počítač "donesla". Pokud tedy chcete po Bentley produktech počítač kompletně uklidit - musíte CONNECTION Clienta odinstalovat z Windows jako samostatnou aplikaci.

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře