CAD Lexikon

Nový starý MicroStation SELECTseries 4

26. dubna 2016 uvolnili Bentley pro SELECT uživatele novou verzi starého MicroStationu.

Jedná se o verzi V8i - 8.11.09.833. Oficiální označení je MicroStation V8i SELECTseries 4. Uživatelé mají k dispozici různé jazykové verze, česká mutace je mezi nimi.

Tato stručná zpráva potřebuje podrobnější komentář, protože od listopadu 2015 mohou uživatelé používat nejnovější verzi MicroStationu CONNECT (10.00.00.30), a to i v české verzi. Proč náhle po půl roce života nového (přesněji: zcela nového) MicroStationu CONNECT vydávají Bentley novou verzi MicroStationu starého - tj. V8i? Těch důvodů je několik, a tvoři ucelený "logický celek":

Uživatelé, především ti zkušení, přecházejí z verze V8i na verzi CONNECT pomalu, pokud vůbec. Důvody jsou dva: Zcela nové uživatelské rozhraní - technologie Ribonnů (pásů) - viz například tento článek většině uživatelů ne zcela konvenuje. Důležitější však je, že dosud chybí ve verzi CONNECT prakticky všechny rozšiřující aplikace:  například Bentley Map, Descartes, InRoads, PowerCivil, speedikon, AECOsim ap. Z toho plyne, že bezpečně a rádi na nový MicroStation CONNECT přecházejí uživatelé, kterým pásy (ribbony) nevadí, a kteří nepoužívají žádné navazující aplikace.

Avšak nový MicroStation CONNECT obsahuje několik důležitých novinek, které uživatelé potřebují. Přesněji řečeno: Bentley se domnívají, že je uživatelé potřebují. Tyto "CONNECT novinky" byly z verze CONNECT vyjmuty a přidány do nové verze starého MicroStationu V8i SELECTseries 4.

Tedy: Nový starý MicroStation V8i je stále ten starý dobrý známý vyzkoušený a používaný MicroStation V8i, doplněný o několik CONNECT novinek. Zde je jejich stručný seznam:

 • Podpora operačního systému Windows 10, předešlé verze MicroStationu V8i nebyly pro Windows 10 certifikovány, i když - naše zkušenost - pod tímto operačním systémem fungují.
 • Uživatel může používat aplikaci CONNECTION klient pro propojování uživatelů a projektů, pro sdílení dat na (nejen) Bentley cloudech. Tato doplňková aplikace se "přiinstaluje" k MicroStationu V8i 8.11.09.833 stejně jako k MicroStationu CONNECT automaticky.
 • Podpora Autodesk® RealDWG 2016 formátu výkresu. MicroStation V8i 8.11.09.833 načte a zpracuje aktuální formát RealDWG.
 • Podpora souborů Acute3D. V této nové verzi MicroStationu je k dispozici stejný mechanismus pro zobrazování rastrové sítě na modelu terénu nebo budov jako je v MicroStationu CONNECT. Základní informace o nové Acute3D technologii naleznete v tomto článku, jak získat Acute3D data popisuje tento článek. Podrobné informace o prohlížečce Acute3D dat naleznete na této stránce Bentley
 • Šrafování a vzorování zohledňuje (podobně jako texty, kóty, buňky,...) anotační měřítko
 • Podpora formátu IFC verze 4  (Technology Preview)
 • Podpora pro publikování i-modelů do Cloudů. Poznámka: Nová verze programu Navigator CONNECT umí pracovat pouze s i-modely, soubor DGN nebo DWG v něm otevřít nelze.
 • Podpora sdílení vytvářených PDF souborů v Cloudech
 • Podpora map ve formátu Bing
 • Zabudovaný RSS Reader

Závěr: Nový starý MicroStation V8i (8.11.09.833) je tu pro SELECT uživatele, který nechce z nějakého důvodu přejít na MicroStation CONNECT, avšak rád by používal některé novinky této verze. Verzi 8.11.09.833 si mohou SELECT uživatelé stáhnout z obvyklého zdroje, tj. ze stránek SelectServices  a použít k tomu mohou nové stahovací rozhraní.

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
 • Žádné komentáře