CAD Lexikon

Nástroj Vytvořit region

Nástroj Vytvořit region je jedna z možností, jak vytvořit z existujících jednoduchých prvků složený prvek - uzavřený řetězec. Uživatel si může vybrat z několika různých metod, a je ošetřena i možnost, že vnitřní útvary a texty budou z budoucího složeného prvku vyňaty.

Číst dál: Nástroj Vytvořit region

Pojmenované skupiny

Pojmenovaná skupina je typický nadstandard v "MicroStation" technologii. Ke každodení rutinní práci to člověk obvykle nepotřebuje, ale v řadě činností a postupech může pojmenovaná skupina - dobře připravená, dobře ošetřená a dobře pochopená - ušetřit čas a námahu. 

Číst dál: Pojmenované skupiny

Rychlá skupina

Rychlá skupina je speciálním případem pojmenované skupiny. Rychlá není proto, že by urychlila práci počítače, nebo že by se po obrazovce v pohledu rychle pohybovala - rychlá se jí říká proto, že je rychle pojmenovatelná - její názvy jsou "Rychlá skupina n", kde n nabývá hodnot 0-9.

Číst dál: Rychlá skupina

Pasivní a aktivní člen pojmenované skupiny

Při práci s pojmenovanou skupinou (s jejími členy) může někdy dobře posloužit speciální atribut každého jedno člena dotčené pojmenované skupiny: Každý člen je buď pasivní, nebo aktivní (vzhledem ke "zbytku"  své pojmenované skupiny). Ukažme si, jak se v určitých situacích chová pasivní a aktivní člen pojmenované skupiny.

Číst dál: Pasivní a aktivní člen pojmenované skupiny

Vyplněná oblast s otvorem

Uzavřené prvky (jakékoliv) je možné vyplnit barvou (nebo také gradientem - více barvami, které se nějak míchají). Někdy je však třeba zohlednit situaci, kdy uvnitř vyplňovaného uzavřeného prvku leží jiný - pochopitelně menší - uzavřený prvek, který tvoří otvor.

Číst dál: Vyplněná oblast s otvorem