CAD Lexikon

Gradientní výplň

Jakýkoliv uzavřený prvek ve výkresu DGN může být vyplněný. K obvyklé možnosti - vyplnění barvou nyní přibyla možnost nová, přesněji více nových možností, které naleznete pod jednotným názvem Gradientní výplň.

Gradientem v tomto případě rozumíme plynulý přechod z jedné barvy do jiné, a to za různých podmínek - barvy se mohou mísit, popř. zesvětlovat a temnět.

Na obrázku jsou na záložkách vidět všechny čtyři možnosti, jak si vybrat barvu výplně:

  • Barva z připojené tabulky barev (256 možností)
  • Barva typu TrueColor (Skutečné barvy) namíchaná pomocí obvyklého mechanismu (65536 možností
  • Barva z nějakého dostupného katalogu (knihy) barev (počet závisí na počtu a obsahu knih barev)
  • Gradientní výplň

Na obrázku vidíme jednoduchou možnost, jak gradient v obdéníku vytvořit - jeden barevný odstín přechází do jiného (modrá do černé).

alt

Barva (atribut prvku) obdélníku je žlutá a projeví se jen na obrysu.

Následující film ukazuje další možnosti gradientu - přecházet budeme mezi třemi odstíny, můžeme určit, kde "veprostřed" se druhý odstín bude nacházet a zkusíme i jiný typ gradientu.

 

Pomocí gradientní výplně - především v kombinaci s průhledností, můžete snadno a efektně ve 2D i 3D modelech zvýrazňovat části modelu. Nezapomeňte, že i na gradientní výplň funguje v atributech pohledu přepínač Vyplnění plochy (stejně jako by to byla výplň obyčejná)

Poznámka: Nástroj Změnit typ vyplnění plochy umí s gradientem pracovat také, a tak je možné dodatečně (naprosto stejným postupem) vybavit gradientem již existující uzavřený prvek.

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře