CAD Lexikon

Rychlá skupina

Rychlá skupina je speciálním případem pojmenované skupiny. Rychlá není proto, že by urychlila práci počítače, nebo že by se po obrazovce v pohledu rychle pohybovala - rychlá se jí říká proto, že je rychle pojmenovatelná - její názvy jsou "Rychlá skupina n", kde n nabývá hodnot 0-9.

Rychlé skupiny slouží především k rychlému uložení (a později) vyvolání výběrové množiny. Kontextová nabídka na Shift+Pravé tlačítko (podrobněji v tomto článku) nabízí dvě položky na téma Rychlá skupina.

alt

První: Uložit rychlou skupinu - uloží aktuální obsah výběrové množiny do rychlé skupiny N, kde N si uživatel volí v číselné podnabídce. Pokud již v tomto okamžiku byla tato "Rychlá skupina N" obsazena, je nemilosrdně vyprázdněna a nahrazena novou náplní.

Druhá: Aktivovat rychlou množinu - nasype obsah "Rychlé skupiny N" do výběrové množiny - přičemž se tato rychlá skupina nevyprázdní.

Poznámka: Rychlá skupina je pojmenovaná skupina jako každá jiná, jak se snadno můžeme přesvědčit v dialogu Pojmenované skupiny.

alt

Poznámka: Rychlý postup při vytváření rychlé skupiny lze urychlit. A to pomocí „tajné“ klávesové kombinace Ctrl+Shift+N (N je pořadové číslo rychlé skupiny). Stačí naplnit výběrovou množinu požadovanými prvky a třemi prsty (Ctrl+Shift+číslo) definování provést. A naopak. Rychlé nasypání rychlé skupiny do výběrové množiny: klávesové kombinace Ctrl+N (N je pořadové číslo rychlé skupiny).

Poznámka: Tyto "rychloskupinové" triky fungují jen u rychlých skupin, které nebyly přejmenovány.

 

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře