MicroStation Update 16

V listopadu 2021 Bentley zveřejnili novou verzi MicroStationu CONNECT Edition, tentokrát jako Update 16.

Oproti dřívějším "Updatům" dochází k několika změnám a novinkám.

 • Aktuální verze má číslo 10.16.01.56 - - - všimněte si prosím zvýrazněného dvoučíslí. Jedná se totiž o druhou verzi Update 16. V létě byla vypuštěna "první šestnáctka" (10.16.00.80) - i v české verzi - avšak záhy bylo "speciálními kanály" do světa vytroubeno, že tato verze není úplně košer a v pořádku. V čem byl problém, však zveřejněno nebylo. Nicméně opravená verze tj. "druhá šestnáctka" už je od těchto neznámých nedostatků opravena.
 • Pokud aktuálně pracujete s "první šestnáctkou" - 10.16.00.80 - doporučujeme ji povýšit na "druhou šestnáctku". Lze ji stáhnout na obvyklém místě. 
 • Protože vývoj produktu MicroStation PowerDraft byl ze strany Bentley ukončen, tak PowerDraft ve verzi 16 už nikdy nebude. Update 15 je jeho finální verzí. Podrobnosti jsou v tomto článku.
 • Zdá se, že časové prodlevy mezi novými verzemi (Update N -> Update N+1) se výrazně prodloužily. Zatímco před dvěma lety to byly 3 až 4 měsíce. Nyní už je to více než půl roku.
 • Přehlednost nových verzí, kterou Bentley v roce 2017 zavedli - (Update N -> Update N+1) se nyní zavedením "podUpdatu 16.1" komplikuje, a máme obavu, že tato praxe - několik postupných Updatů - se bude opakovat.

Co je v nové verzi nového?

Všechny novinky jsou podrobně popsány v (anglické) Nápovědě v kapitole What's New. Zde přinášíme jen stručný výtah:

 • Vylepšení práce s původními i Excel tabulkami
 • Lze používat při stínování různé varianty VUE renderingu
 • Nové možnosti při umisťování parametrických 2D i 3D buněk
 • Spolupráce uživatelem vytvořeného rozbalovacího seznamu s položkami (připojování, editace ap.)
 • Převod jednoduchých těles do parametrických těles
 • Možnost oříznout těleso podle obecné i b-spline křivky
 • Možnost vytáhnout líce z 3D objektů typu SmartSolids
 • Více vztažných bodů jedné buňky, výběr z předem připraveného seznamu vztažných bodů při umisťování buňky
 • Možnost filtrovat buňky v seznamu buněk v dialogu Buňky. Lze tak snadno zpřehlednit knihovny s mnoha buňkami
 • Možnost u horního a dolního indexu (100 m2, H2SO4,...) v textovém prvku nastavit velikost vzhledem k rozměrům standardních znaků v textovém prvku
 • Nová možnost používat v kótách proměnné při kótování vazeb
 • Možnost používat jednu společnou konfiguraci (tj. soubory .cfg, .cells, .dgnlibs) pro různé Bentley produkty
 • Vylepšené možnosti při editaci vlastností modelů

A jedna část byla z MicroStationu (doufejme, že navždy...) odebrána: Bentley Školitel (Advisor). Byl přesunut do aplikace CONNECTION Client, kam logicky a strategicky patří.  

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
 • Žádné komentáře