CAD Lexikon

Parametrický modelář v CONNECT (2.)

Parametrický modelář umožňuje pracovat se 3D objekty (tělesy, tak i s jejich "úpravami") pomocí toho nejobyčejnějšího nástroje - Vybrat prvek.

Navážeme na předešlou lekci a ukážeme si, že objekt, který jsme v ní parametricky vytvořili (kvádr, skrze něhož jsou vyvrtány dva otvory, jeden kruhový a druhý šestiúhelníkový), lze dále zpracovat  "rukou".

Bude nám k tomu stačit nástroj Vybrat prvek, jeho úchyty a jedna novinka, která verzi CONNECT výrazně obohacuje. A také AccuDraw, pokud budeme chtít zadat přesné rozměry úprav.

Zelený kvádr se skládá ze tří objektů:

  • Samotný kvádr
  • Kruhový svislý otvor (průstřel)
  • Šestiúhelníkový vodorovný otvor (průstřel)

Každý z těchto objektů lze upravit taháním za jeho úchyty. Označme standardní výběrovou šipkou prostřílený kvádr - je jedno kde.

Prostřílený kvádr se zvýrazní, avšak bez úchytů. Místo toho se u něj zobrazily tři ikonky (na obrázku jsou zvýrazněny zelenými čtverečky), pro každý objekt (odshora: svislý průstřel, kvádr, vodorovný průstřel) jeden.

Nyní klepnutím na ikonu určíme, jaký objekt se bude upravovat. Přesněji: U jakého objektu se objeví úchyty, za něž budeme (taháním) objekt upravovat. Začněme odshora. Klepneme na ikonu, jejíž název v nápovědní bublině může být třeba "Řez#N", kde N je pořadové číslo objektu, jak bylo původní těleso (kvádr) postupně zpracováváno (demolováno, prostřelováno,...). Ten název i s číslem si určuje MicroStation sám a jedná se o celkem zbytečnou informaci.

Nicméně jakmile na ikonu klepneme, tak se náhle objeví nad kvádrem původní řezací profil - v tomto případě kružnice -, který už v modelu dávno není. A to včetně úchytů, za něž můžeme měnit např. poloměr otvoru.

Jinak řečeno: Objekt lze upravovat pomocí profilů, které se už odebraly do věčných lovišť, ale pro tuto akci, jsou na chvíli oživeny.

Snadno můžeme pomocí AccuDraw určit nový poloměr otvoru.

Zkusme totéž s dolní ikonou (která se objeví po vybrání prostříleného kvádru) - tj. u šestiúhelníkového otvoru. Princip je stejný jako u kruhového otvoru, avšak zde jsou úchyty umístěny ve vrcholech náhle oživeného šestiúhelníka. A my můžeme taháním za některý vrchol (a zadáním odstupu do okna AccuDraw, pokud chceme) šestiúhelník deformovat. A s ním změnit tvar vodorovného průstřelu. 

Když jsme změnili tvary obou průstřelů, zkusme ještě, jak lze změnit kvádr samotný. Ukažme si na "jeho" ikonku.

Jakmile klepnutím na prostřední ikonu určíme, že se bude měnit (nějaký) rozměr kvádru, úchyty se ukáží ve vrcholech kvádru. Jakmile jeden z nich určíme, můžeme taháním za něj (do okna AccuDraw lze zadat přesný buď přírůstek, nebo úbytek) kvádr protáhnout, nebo zúžit.

Poznámka: Tato akce je bohužel doprovázena nepříjemnými barevnými efekty, který předešlý obrázek poměrně věrně zachytil. Ta strakatost není způsobena vaším prohlížečem, ale nějakou chybičkou v zobrazování této situace na monitoru, z něhož jsem obrázek sestřeloval. Přijměte, prosím, moji omluvu. K podobným neblahým efektům dochází maximálně dvakrát za deset let. wink

Pozměněný kvádr vypadá (ve třech pohledech) takto:

Další lekce z parametrického modelování

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře