CAD Lexikon

Pružný nájezd při umisťování ohrady

Při umisťování ohrady je někdy výhodné využívat nájezd - především tehdy, když vrcholy obdélníkové nebo mnohoúhelníkové ohrady mají "kopírovat" klíčové body existujících prvků. Avšak i když je zapnut pružný nájezd, tak se pružné najíždění nekoná - ačkoliv při umístění obdélníku - což je technologicky srovnatelná akce - pružné najíždění o chviličku později funguje. Proč?

Číst dál: Pružný nájezd při umisťování ohrady

Pojmenovaná ohrada jako (budoucí) reference

Pojmenovaná ohrada slouží k různým účelům, jeden trochu skrytý si ukážeme. V pojmenované ohradě může být připravena oblast, který se "někdy později" bude připojovat jako reference.

Číst dál: Pojmenovaná ohrada jako (budoucí) reference

Výběrová množina, základní informace

Základní možností, jak naráz pracovat s více prvky najednou - je Výběrová množina, která obsahuje (nějak) vybrané prvky. Pokud je výběrová množina naplněna (obsahuje alespoň jeden prvek), pak se některé nástroje chovají "jinak" popřípadě některé speciální (protože pracují jen s výběrovou množinou) ožijí. Používání (naplňování, vyprazdňování,...) výběrové množiny je do jisté míry intuitivní, přesto je třeba upozornit na několik skrytých nebezpečí a na několik stejně dobře skrytých výhod.

Číst dál: Výběrová množina, základní informace

Triky s výběrovou množinou

Při naplňování a práci s výběrovou množinou můžeme pomocí jednoduchých, avšak nenápadných triků ušetřit něco času a své námahy.

Číst dál: Triky s výběrovou množinou

Výběr podle... (nové možnosti)

Ve verzi V8i obsahuje MicroStation/PowerDraft/Navigator/Bentley View novou, užitečnou, pohříchu však velmi dobře skrytou možnost, jak vybírat prvky podle "nějakých kritérií" - tedy: nejen podle obyčejných atributů. 

Číst dál: Výběr podle... (nové možnosti)

Princip ohrady

Ohrada je (spolu s výběrovou množinou) základním postupem, jak si pro následné manipulace nachystat více prvků najednou. Oba postupy (ohrada vs. výběrová množina) zajistí přibližně totéž, oba však mají určité výhody a nevýhody, a tak záleží na uživateli, jaký ze dvou postupů pro každou konkrétní situaci použije.

Číst dál: Princip ohrady

Porovnání výběrové množiny a ohrady

Výběrová množina a ohrada řeší stejný problém: Určit (označit, vybrat, ohradit, nachystat, připravit, ap.) prvky k následné hromadní manipulaci. Každá z těchto dvou technologií to dělá jinak a užívatel si musí jednu z nich vybrat. Tento článek snad pomůže k tomu, aby toto rozhodnutí bylo rychlé a správné.

Číst dál: Porovnání výběrové množiny a ohrady

Jak zjistit atributy prvků ve výběrové množině

Jakmile je výběrová množina naplněna více prvky, lze snadno zjistit, jaké atributy prvku (barva, vrstva, typ čáry, typ prvku atp.) tyto prvky mají. Překvapivě k tomu neslouží okno Info o prvku. Odpověď na otázku typu: "Jaké barvy mají prvky ve výběrové množině?" je třeba hledat jinde.

Číst dál: Jak zjistit atributy prvků ve výběrové množině

Dodatečná výběrová množina

V nové verzi MicroStationu V8i se objevila nová nenápadná, avšak praktická možnost: Výběrovou množinu je možné naplnit, i když je spuštěn jiný nástroj, než Vybrat prvek.

Číst dál: Dodatečná výběrová množina

Spolupráce ohrady a výběrové množiny

Ačkoliv skoro všichni teoretici i praktici tvrdí, že neexistuje žádná vazba (spolupráce) mezi ohradou a výběrovou množinou, tak se mi podařilo objevit skrytý postup, jak jakous-takous spolupráci mezi aktivní ohradou a výběrovou množinou zajistit.

Číst dál: Spolupráce ohrady a výběrové množiny