CAD Lexikon

Výběr parametrického tělesa

V MicroStationu CONNECT se objevilo jedno drobné, avšak příjemné (uživatelsky přítulné) vylepšení pro výběr jednoho prvku. Některé prvky jsou totiž "o něco komplikovanější" než (třeba) obyčejná, s jinými prvky nijak nesvázaná úsečka.  Typickým prvkem, kde se tato nová vlastnost výběru projeví, je parametrické těleso.

Nenechte se, prosím, souslovím "parametrické těleso" odradit, neboť v MicroStationu CONNECT je snadné takové těleso vytvořit. Stačí k tomu ve 3D modelu vytvořit (např. nástrojem Umístit SmartLine) uzavřený profil, a ten následně pomocí nástroje Vytáhnout těleso/profil vytáhnout do "třetího rozměru". Vzniklé těleso je tak automaticky parametrické, protože jeho tvar závisí na profilu.

Zkusme nyní takové (z profilu vytažené) těleso vybrat do výběrové množiny, a pak s ním následně manipulovat.

Po zadání datového bodu se ukáže novinka - dvě pomocné ikonky, které se nás "ptají", zda chceme vybrat pro následnou manipulaci celé těleso, nebo původní profil. Zvolíme, že chceme změnit celé těleso.

Okamžitě se nám nabídne možnost změnit u vytahovaného tělesa jeho "třetí" rozměr - stačí zatahat za vztyčenou šipku. A potvrdit novou výšku datovým bodem.

Jak by operace proběhla, kdyby jsme ukázali na druhou ikonku - úpravu původního profilu?

Profil se označí úchyty - ostatně je to obyčejný 2D prvek - a my můžeme za některý z nich tahat, tím změníme polohu vrcholu profilu...

.... a zprostředkovaně i tvar (z tohoto profilu) vytaženého tělesa.

Ověřili jsme si, že ačkoliv jsme to při vytahování tělesa z 2D profilu nezamýšleli, tak jsme automaticky vytvořili parametrické těleso, které je závislé na svém "zdrojovém" profilu.

Náročnější úpravy parametrického tělesa

 

 

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře