CAD Lexikon

Jak si (snadno) vytvořit kótovací styl

Kótovací styl je základním prostředkem, který uživatelům umožňuje udržovat "pořádek v kótách". Jednoznačná a (doufejme, že i přesná) definice kótovacího stylu dokáže ušetřit spoustu práce, starostí a především zajistí, že do modelů a výkresů umístěné kóty drží předepsanou štábní kulturu. Problém je však v tom, že kótovací styl má cca 300 parametrů, a některé jsou zásadní a jiné podružné a ty zbývající se hodí jen někdy. Ale kdo se v tom má vyznat?

Předně: Definovat kótovací styl (a podobně textový, multičárový,...) nemusí ve firmě umět každý. Stačí, když to zvládne tzv. vylosovaný šťastlivec, který kótovací styly připraví  následně udržuje. 

Kótovací styly by měly být uloženy ve speciálním souboru - v tzv. knihovně DGNLIB. Pak stačí knihovnu DGNLIB zveřejnit a příslušný kótovací styl je k dispozici v každém výkresu.

Nastavení kótovacího stylu - všech parametrů - se provádí v dialogu Kótovací styly (nabídka Prvek/Kótovací Styly). Dialog je to velký, poměrně přeplácaný a navíc má pět samostatných karet (Základní parametry - Jednotky, v nichž je kóta naměřena - Text, jímž je hodnota kóty vypsána - Vzhled jednotlivých částí kóty - Seznam všech položek).

alt

Každá položka má u sebe stručnou nápovědu, stačí na ni ukázat kurzorem.

alt

Zásadní pomocník při vytváření kótovacího stylu pro (dosud) nezkušeného "kótaře" je možnost okamžitě na vytvářené (gumové) kótě vidět, jak se změna nějakého parametru v dialogu Kótovací styly projeví na rozkreslené kótě.  Dialog Kótovací styly totiž není modální, a proto může být na obrazovce, je možné v něm něco změnit a zároveň kreslit kótu. Následující film ukáže, jak snadné to je. (Náhled v dolní části dialogu je příliš malý a statický a skoro nic na něm nerozeznáte.)

 

Na závěr filmu jste si jistě všimli, že uživatel (spokojený se svým výtvorem) definici kótovacího stylu pojmenoval a uložil do souboru DGNLIB (v němž celou dobu pracoval).

Až bude knihovna DGNLIB (s kótovacím stylem "Moje první kóta") zveřejněna - viz tento článek, pak se bude kótovací styl nabízet při vytváření kóty - stačí ho v příslušném políčku v okně Parametry funkce vybrat.

alt

Jeden z důležitých parametrů kóty je podrobně rozebrán v tomto článku.

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře