CAD Lexikon

Textové styly

Textový styl je předpis, jak vypadá textový prvek umístěný do výkresu. Text - jako speciální prvek - má kromě obvyklých atributů (barva, tloušťka čáry, vrstva, priorita ap.) ještě několik (přibližně 30) speciálních atributů, které určují, jak budou znaky v textovém prvku vypadat. Všechny atributy lze uložit do pojmenovaných textových stylů a některý z nich kdykoliv později použít jako "kolektivní" atribut pro umisťovaný text.

Obsluhu textových stylů zajistí přehledný dialog Textové styly, který otevřete volbou položky Textové styly v nabídce Prvek.

Dialog Textové styly v levém sloupci ukazuje 3 připravené (a pojmenované) textové styly, které lze použít při umisťování textového prvku - stačí si požadovaný textový styl vybrat v okně Parametry funkce.

Dialog Textové styly v dolní části ukazuje, jak textový styl vypadá a na pěti kartách naleznete položky, které jednotlivé atributy textového stylu definují. Jakoukoliv změnu v atributech ihned uvidíte dole v náhledu.

Náhled implicitně vypisuje název textového stylu, avšak je možné zde mít stabilní text - třeba takový, na němž je ihned vidět, zda použitý textový font zvládá českou (slovenskou) diakritiku.

Výměnu náhledového textu provedete pomocí volby (nabídky): Zobrazit/Parametry náhledu.

Jakmile uživatel při umisťování textu (popř. poznámky) určí, že použije (nějaký) uložený textový styl, nemusí se tomuto stylu podřídit zcela. Jinak řečeno: Umisťovaný textový prvek nebude přesně podle předpisu. Některý atribut si uživatel může (snadno) změnit.

Provede to v okně Parametry funkce. Nejdříve vybere požadovaný textový styl (položka Textový styl), a pak - podle vlastního uvážení - změní, co uzná za vhodné. Okno Parametry funkce tyto změny zjistí a upozorní uživatele modrou barvou: "Tento parametr je jiný, než by měl být podle vybraného textového stylu!"

Podle situace na obrázku: Nový text sice bude v textovém stylu "malý popis", ale se dvěma změnami: Jeho velikost (šířka i výška) bude jiná, a také bude jinak zarovnán (poloha vztažného bodu). 

Pokud chceme položky v okně Parametry funkce "narovnat" zpět podle uloženého textového stylu (modré položky se vrátí do původního stavu), pak stačí klepnout na ikonu vpravo od položky Textový styl.

Odkud se textové styly ve výkresu vzaly? Možností je několik začneme tou nejjednodušší:

1. Textový styl si uživatel ve výkresu (v jednom konkrétním výkresu) ručně vytvořil. Není to obtížné, ikonu na vytvoření nového stylu snadno v dialogu Textové styly naleznete. Takový místní textový styl je k dispozici pouze v tom výkresu, kde byl vytvořen. 

(Poznámka: Pomocí volby Styl/Import je možné přenášet - ručně - textové styly mezi výkresy. Lze tak textové styly odnést z jednoho výkresu do jiného výkresu - je to sice možné, ale poněkud nepraktické.)

2. Textový styl je připraven v zakládacím výkresu (podobně jako např. vrstva). Textový styl se pak automaticky přenese ze zakládacího výkresu do nově vytvořeného výkresu.

3. Textový styl je uložen v připojené knihovně DGNLIB. Pak je (stále tentýž) textový styl k dispozici uživatelům ve všech výkresech.

Snadno nahlédnete, že možnost 2. je jen trochu vylepšená možnost 1. Já bych pro běžné používání doporučil možnost 3.,  která je sice složitější avšak zajistí nejlepší služby. Protože textové styly budou po ruce v jakýchkoliv výkresech.

Podívejme se, jak se změní obsah dialogu Textové styly, jakmile (nějaká, správně připravená) knihovna DGNLIB přinese uživateli svůj obsah.

Nyní můžeme používat cca 15 textových stylů, které nám "přinesla" aplikace iNGs_Geo CZ. Všimněte si důležité změny: Textové styly "zvenku" - tj. z knihovny DGNLIB nelze změnit (předefinovat). Položky v dialogu Textové styly jsou ztlumené. Seznam vlevo ukazuje všechny dostupné textové styly - pomocí nenápadné ikony před názvem můžeme rozlišit, který textový styl je místní a který donesený z knihovny DGNLIB.

Z jaké knihovny styl pochází, se dozvíme pomocí žluté bubliny - stačí se přiblížit k názvu kurzorem.

Pokud bychom chtěli změnit textový styl uložený v DGNLIB knihovně, museli bychom tuto knihovnu otevřít jako aktivní výkres, a pak změnu provést - avšak k tomu možná nemáme oprávnění, protože nejsme administrátoři... Pokud by se nám změnu v DGNLIB knihovně podařilo provést, pak se to projeví OKAMŽITĚ ve všech výkresech, k nimž je tato DGNLIB knihovna připojena. Pokud by v těchto výkresech již byl textový prvek s tímto (změněným) textovým stylem, tak se u něj změna projeví. Tak mocný je textový styl přinesený z knihovny DGNLIB...

Na závěr si ukažme jednu skrytou možnost dialogu Textové styly. Na poslední kartě je možné porovnávat textové styly a vidět, v jakých parametrech se liší. 

Je třeba na kartě Další zvolit v menu variant Režim položku Rozdíly a (důležité! jinak to fungovat nebude!) v levém sloupci vybrat právě 2 textové styly - mohou být místí i z (nějaké) knihovny DGNLIB. Ve dvou sloupcích v dialogu se ukáží pouze ty položky (atributy), v nichž se oba vybrané textové styly liší.

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře