CAD Lexikon

Šablony prvků

Šablony prvků jsou předem připravené předpisy, jak se mají "jedním ťukem" nastavit všechny (v daném okamžiku) potřebné atributy prvku. Přesněji řečeno: šablona je kombinace atributů prvků. V tomto článku si ukážeme, jak šablony vytvořit a používat..

Šablony mohou být pro pozdější používání připraveny buď v aktivním výkresu - pak jsou dostupné ve všech modelech tohoto výkresu. Nebo můžeme śablony automaticky přebírat z připojené knihovny DGNLIB. Šablony mohou být (a já bych tento postup doporučoval) připraveny přímo v zakládacím výkresu.

Dialog pro vytvoření (vlastní) šablony otevřeme nejsnáze pomocí nabídky Prvek->Šablony prvku. Následující film ukáže, jak je možné si v tomto dialogu snadno - využijeme nabídek na pravém tlačítku - vytvořit dvě skupiny šablon a v každé skupině dvě šablony. Na závěr ukázky šablonu použijeme, a tak si nastavíme potřebné aktivní atributy prvku pro následné kreslení nových prvků.

 

Při aktivování (výběru aktivní šablony) si všimněte zajímavého chování - ikona pro výběr šablony může, ale i nemusí být "zamáčklá". Rozdíl je nepatrný, ale na následujícím obrázku ho uvidíte (po chvilce zírání...)

alt

Pokud vytvoříte nový prvek a ikona Šablona je zamáčklá, tak je zachována zpětná vazba tohoto nového prvku na definic šablony. Jakmile se v definici šablony změní nějaký parametr (= atribut prvku), pak se u tohoto prvku změna okamžitě automaticky projeví.

Pokud vytvoříte nový prvek a ikona Šablona není zamáčklá, žádná zpětná vazba nevznikne, prvek pouze použije atributy prvku z právě aktivní šablony.

Poznámka: Pokud chcete šablonu deaktivovat a nastavit si aktivní atributy prvku jakkoliv, stačí mezi šablonami zvolit položku "Není".

Šablona nemusí obsahovat jen typické atributy prvku - jak jsou nachystány na ikonách v panelu Atributy. Pomocí pravého tlačítka (kurzor ukazuje na volnou plochu v dialogu Šablony prvku) můžeme přidávat do šablony další speciální atributy - např. pro textové prvky, vzorování, uzavřené prvky,... Šablona tedy může určovat i speciální parametry pro speciální akce.

alt

Poznámka: Odstranění parametru ze šablony provedete také pravým tlačítkem - kurzor musí pochopitelně ukazovat položku, kterou chcete odstranit. Platí jednoduchá zásada: Šablona může být aktivována, a zároveň některé atributy prvku nenastaví - nechá je na dosavadní hodnotě, protože tento parametr není v šabloně určen.

Poznámka: Pokud chcete šablony definovat v knihovně DGNLIB, pak si tuto knihovnu otevřete jako aktivní výkres a postupujte stejně, jako kdyby to byl obyčejný, nebo zakládací výkres.

Poznámka: Nenechte se vylekat tím, že při přípravě vašich šablon už nějaké šablony jsou definovány - skoro jistě to jsou šablony připravené přímo v továrně a sloužící ke speciálním akcím - už název jejich zdroje - např. PrintPreparation naznačují, k čemu mohou sloužit. A tak při výběru jiného uživatele nebo projektu může snadno dojít k tomu, že se budou nabízet jiné (pro tento projekt potřebné) šablony. Podrobnosti v tomto článku.

Na závěr si ještě ukažme, jak se informace o použité šabloně "drží" u prvku, který byl s aktivní šablonou vytvářen. Pokud si otevřete dialog Info o prvku, pak se název použité šablony (včetně skupiny šablon, v níž je uložena) dozvíte. Podobně jako i jiné dílčí atributy, i šablonu je možné pro tento prvek zaměnit, stačí klepnout do příslušné položky a jinou šablonu vybrat.

alt

Šablony jsou vítaný pomocník, který nejen ušetří trochu času - výběr atributů je rychlejší, protože stačí jedno klepnutí, ale především zajistí konzistentnost práce - uživatel si nemusí pamatovat, že silnice má být žlutá a čárou tloušťky 5, stačí, když si zapamatuje, že musí aktivovat šablonu "Silnice široká"

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře