CAD Lexikon

Funkční klávesy a příkazy

Základním postupem, jak "poslat" do MicroStationu/PowerDraftu/BentleyView/Navigatoru více složitější příkaz (přesněji sekvenci jednoduchých příkazů) je použití funkčních kláves. K dispozici je jich mnohem více než 12, protože je můžeme kombinovat s klávesami Alt, Shift, Ctrl.

Tato technologie má však nepříjemný háček - abychom mohli příkazy (jsou anglické) používat a "zavěšovat" je na funkční klávesy, tak je musíme znát. Dozvědět se je můžeme z Nápovědy. Na konci každé kapitoly o každém nástroji nebo dialogu je uvedeno, jakými příkazy se nástroj nebo dialog ovládají.

Například v článku o umisťování šroubovice se snadno dočteme, jak zní příslušný příkaz.

Key-in: PLACE HELIX

Někdy je nástroj (dialog) komplikovanější, pak příkaz obsahuje varianty popř. doplňkové možnosti. Umisťování kružnice je příkazově obsloužitelné pomocí...

Key-in: PLACE CIRCLE <CENTER | EDGE | DIAMETER> [CONSTRAINED]

Z variant ve špičatých závorkách je třeba si právě jednu vybrat (odpovídají možnostem v příslušném menu variant v okně Parametry funkce - Střed|Body|Průměr). Možnost v hranatých závorkách je volitelná (v tomto případě přídavek "CONSTRAINED" způsobí, že je možné v okně Parametry funkc e zadat čísleně průměr/poloměr vytvářené kružnice).

Druhá možnost, jak se dozvědět správný příkaz, je v dialogu Příkazy, který, je-li rozbalen, nabízí kompletní "Průzkumník" na sestavování příkazů. Tento způsob je vhodný pro zkušeného vyhledávače příkazů.

alt

Příkaz je postupně sestavován odleva ve čtyřech sloupcích, výběrem položky v nejlevějším sloupci nařídíme sloupci napravo od něj, jakými doplňkovými "podpříkazy" se má naplnit. Tento dialog je velmi vhodný pro zvědavé a dobrodružné povahy, protože "šťastné zatoulání se" kamsi do hlubin MicroStationu možná odhalí jeho nečekané a požadované možnosti.

Až si najdeme potřebný příkaz, zbývá ho zpřístupnit na funkční klávese. Dialog pro správu funčních kláves otevřete pomocí položky Funkční klávesy v nabídce Prostředí.

alt

Poznámka: Definice funkčních kláves je uložena v samostatném souboru - má koncovku .MNU, implicitní soubor s funkčními klávesami, dodaný z továrny, se jmenuje FUNCKEY.MNU a je automaticky nastaven pro každé pracovní prostředí. Je snadné začít používat svůj vlastní soubor s funkčními klávesami, popř. ten "tovární" upravit podle svých potřeb. Avšak nezapomínejte, že některé funkční klávesy (F9-F12) jsou vyhrazeny pro speciální akce typu aktivuj příkazy, aktivuj okno Parametry funkce, aktivuj AccuDraw, aktivuj hlavní panel nástrojů - jak je to popsáno v tomto článku.

Ukázka složeného užitečného příkazu pro funkční klávesu.

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře