Správa licencí a Bentley SELECT

Platit Overusage nebo koupit licenci?

Tento "ekonomický" článek je určen uživatelům Bentley programů, kteří mají zakoupenu službu Bentley SELECT. S příchodem nové licenční a platební politiky před některými z nich (dopouštějí se Overusage - tj. používají více licencí, než mají zakoupeno) může vyklíčit otázka: "Je lepší koupit si další licenci, nebo je lepší platit pravidelné extrafaktury?" Tento článek by jim mohl při rozhodování pomoci. (Poznámka: Ceny v článku jsou aktualizovány k 1.7.2019, a tedy vyšší, než byly v roce 2014, kdy byl tento článek sepsán)

Rozhodování "co je lepší?" zkusíme přeformulovat na otázku "co je levnější?" Myslím, že tím neuděláme chybu...

Spočítejme, zda je levnější (lepší) nechat si od Bentley každé čtvrtletí posílat speciální faktury za překračování (nakoupených) licencí - a tyto faktury poslušně platit, nebo si zakoupit licenci novou.

Ukážeme si, jak tato rozvaha funguje u typického Bentley produktu - MicroStationu. Předpokládejme, že SELECT uživatel má zakoupeno několik licencí na MicroStation (je jedno kolik, na výsledek nemá aktuální počet licencí vliv). A k těmto několika licencím používá ještě jednu nezakoupenou (pronajímanou) MicroStation licenci navíc. Tím se dopouští překračování (tj. Overusage). 

Nejdříve tři základní číselné údaje, které potřebujeme při rozhodování znát. (Ceny jsou brány z aktuálního Bentley ceníku pro Českou republiku, pro Slovensku republiku bychom počítali v eurech, avšak výsledek by byl stejný. Ceny jsou uvedeny bez DPH.)

A) Cena za jednu licenci MicroStationu  =  172 702,- kč

B) Roční SELECT poplatek za jednu licenci MicroStationu = 32 641,- kč

C) Kvartální poplatek za překročení jedné licence MicroStationu = 23 286,- kč

Poznámka: položka C) není nikde v Bentley ceníku explicitně uvedena - je vypočítána (pro každý jednotlivý Bentley produkt) podle vzorce: 14% z ceny licence ( v našem případě) MicroStationu.

Nyní můžeme přikročit k sledování a porovnání dvou časových řad. První uživatel řeší svůj overusage (1 licence MicroStationu) dokoupením této licence. (Ceny ve všech tabulkách jsou zaokrouhleny na celé koruny.)

Nákup nové licence 172 702
plus poplatek za 1.rok 205 343 Kč
plus poplatek za 2.rok 237 984 Kč
plus poplatek za 3.rok 270 625 Kč

Na konci 3. roku "stojí" tohoto uživatele 1 licence zakoupená MicroStationu celkem 270 625 korun. Jedná se o prostý součet ceny za licenci (172 702,- a tří ročních SELECT poplatků: 3 x 32 641,-)

Druhý uživatel situaci nijak neřeší a nechává si posílat každý čtvrtrok faktury (a tyto spořádaně platí).

Platby za pronájmy (překračování 1 licence)
1 rok (4 kvartály)  93 144 Kč
2 roky (8 kvartálů)  186 288 Kč
3 roky (12 kvartálů)  279 432 Kč

Na konci 3. roku "stojí" tohoto uživatele opakovaný pronájem 1 licence MicroStationu celkem 279 432 korun.

A protože pronajímání licence na jeden rok (4 x 23 286,-)  je výrazně dražší než roční SELECT poplatek (1 x 32 641,- ), jen zřejmé, že postupem času bude cenový rozdíl mezi zakoupenou licencí a opakovaně pronajímanou licencí stále větší.

Důležitá poznámka:  K překračování licencí (tj. k overusage) nemusí docházet neustále. Mohou nastat v životě firmy (která si licenci nezakoupila, ale průběžně si ji pronajímá, a tedy způsobuje overusage) sezónní výkyvy, kdy není práce a není důvod překračovat. Jinak řečeno: V některých čtvrtletích overusage nenastane, a tedy nepřijde od Bentley speciální faktura. V Overusage tabuuce předpokládáme, že taková situace nenastala. Avšak v praxi může oněch 12 kvartálů trvat "relativně déle" než tři roky - protože některé z proběhlých kvartálů mohou být bez overusage, a tedy s nulovou cenou.   

Poznámka: Ceny ve všech tabulkách jsou zaokrouhleny na celé koruny. 

Závěr: Nákup další licence (oproti pronájmu) se vyplatí v dlouhodobém horizontu - přibližně za dva a půl až tři roky. Pro ostatní Bentley produkty je situace obdobná - nezávisle na cenách za licenci a za roční SELECT poplatek, protože SELECT poplatek je vždy poměrná část ceny za licenci. A také nezávisle na zdražování poplatků za Bentley licence a Bentley pronájmy, protože poměry mezi cenami za licenci, roční SELECT poplatky a pronájmy se nemění.

 
   
   
   

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů

Lidí v této konverzaci

  • Ještě levněji se jeví odstoupení od Select smlouvy. I kdyby v současném provozu firmy jedna licence chyběla, je to pořád pouze 155 000,- na nákup n+1 licence za tři roky. I za pět.
    Odpadnou tím taky roční poplatky za ostatní licence, tedy v absolutních výdajích je to výrazná úspora i proti částkám, které firma doteď platila.
    Samozřejmě, není tu aktualizace. Ovšem, jestliže je roční Select poplatek 1/6 plné ceny, jednou za 6 let si můžu koupit nový Microstation (a ve výsledku mám dva). A pokud mám ve firmě aspoň 6 licencí, můžu si za stejné peníze každý rok koupit jeden nový Microstation a ještě si zvýším počet instalací ve firmě. A kolik zaměstnanců opravdu potřebuje dělat na poslední verzi? A kolik zaměstnanců radši zůstane u staré verze, protože jim tam bez problémů chodí osvědčené nadstavby?