Správa licencí a Bentley SELECT

Bentley něco důležitého ukončují

Na přelomu roku 2019/2020 rozeslali Bentley, nejdříve v angličtině, a pak i v podivné češtině svým uživatelům email s titulem: "Důležité oznámení: SELECTserver, desktopové aplikace a politika podpory společnosti Bentley".

Zatímco v předešlé emailové zásilce od Bentley - viz tento článek - se uživatel dozvěděl, že Bentley pouze zakončují technickou podporu starých produktů, tento nový email je důležitější a pro některé uživatele může být i zásadní.

Pozorně, a pokud možno v poklidu by měli tento článek (a s ním i onen Bentley email) přečíst abonenti služby SELECT, kteří dosud používají starší verze nějakého Bentley "desktop" produktu.

Obyčejných uživatelů, kteří službu SELECT zakoupenou nemají, se tyto změny snad netýkají. To slůvku "snad" v předešlé větě je zvýrazněno záměrně, protože vše naznačuje tomu, že majitelé takzvaných trvalých (perpetual) licencí nebudou níže vysvětlenou změnou v licenční politice nijak dotčeni, přesněji: znevýhodněni. Avšak na 100% to jisté není.

Poznámka: Jak uživatel pozná, že se ho nová licenční omezení týkají? Je to celkem jednoduché. Stačí se podívat, na jakém licenčním serveru je vaše licence provozována. Možnosti jsou dvě. Buď se váš licenční server jmenuje selectserver.bentley.com, pak používáte SELECT license, a omezení se vás budou týkat...

nebo se jmenuje ProductActivation.bentley.com, pak používáte "obyčejnou" trvalou licenci a omezení se vás týkat nebudou.

A teď to nejdůležitější:

Jaká provozně-licenční omezení na SELECT uživatele firma Bentley připravila?

"Staré" licencování (selectserver.bentley.com)skončí na konci roku 2020, přesněji 31.12.2020. Od 1.1. 2021 budou SELECT uživatelé moci používat jen nové licence typu CONNECT. Podrobnosti o tomto novém licenčním postupu naleznete v tomto článku. Nové CONNECT licence (ve spolupráci se službou CONNECTION Client) dokáží provozovat jen takové verze Bentley produktů, které mají označení CONNECT Edition (u MicroStationu a odvozených programů se jedná o verzi 10.xx.xx.xx). CONNECT licenční mechanismus zvládne také ad hoc připravenou nejnovější verzi "starého" MicroStationu V8i (SELECTSeries 10) - verze: 8.11.09.xx. Tedy: Jakákoliv verze jakéhokoliv Bentley programu V8i, která má označení SELECTSeries 10, se umí s novým CONNECT licencování domluvit. Avšak pozor!  Technická podpora V8i SELECTSeries 10) je pouze dočasná, a bude ukončena 1.1.2021.

Stručné shrnutí: SELECT uživatel, který používá starší verze základních (desktop) Bentley produktů - před verzí V8i SELECT Series 10 - by měl do konce roku 2020 přejít na verzi CONNECT, nebo alespoň V8i (SELECTSeries 10). Pokud bude provozovat starší verze i po 1.1.2021, pak to pravděpodobně bude možné jen s obyčejnými (nodelock - "zamčenými") licencemi, tedy pokud je Bentley pracovníci budou ochotni těmto zastaralým SELECT uživatelům pro určitý počítač vygenerovat...

Můj osobní názor: Tento poměrně značný zásah do používání starších Bentley programů se u některých dotčených zákazníků setká s nelibostí, ne-li s odporem, třeba proto, že se starší verzí MicroStationu používají nějaké aplikace (své, nebo třetích stran), které na CONNECT verzi provozovat nelze. Předpokládám, jsa optimista, že Bentley ještě toto svoje nařízení ("Uživateli! Přestaň používat staré verze!") budou revidovat.

Jako přílohu uvádím českou verzi emailu, který Bentley rozesílali všem zákazníkům, aniž by rozlišili, zda zákazník má zakoupenu službu SELECT (pak se ho změny týkají), nebo je to obyčejný zákazník (pak se ho změny netýkají). Tento text neprošel v axisu ani redakční, ani jazykovou úpravou...

Důležité oznámení: SELECTserver, desktopové aplikace a politika podpory společnosti Bentley

Po dvou desetiletích své služby bude provoz SELECTserver 31. prosince 2020 ukončen pro hostované i nasazené řešení. Je pro nás stále obtížnější udržovat SELECTserver, zajistit jeho bezpečnost a spolehlivost a poskytovat vylepšení a funkce očekávané od moderního aplikačního a cloudového softwaru.

Jakmile bude SELECTserver ukončen, bude sdílení desktopových licencí pokračovat a bude rovněž vylepšeno prostřednictvím licencí CONNECT pro všechny aplikace V8i SS10 nebo CONNECT Edition. CONNECT Licensing úspěšně využívá více než 50% uživatelů Bentley ke správě svých aplikačních licencí. Ukázalo se, že je to robustní a spolehlivé řešení, zahrnuje rozšíření a vylepšení, které uživatelé Bentley již dlouho požadovali pro správu svých licencí.

Pokud používáte starší aplikace a chcete se vyhnout návratu ku zamčeným licencím na konci roku 2020, začněte co nejdříve připravovat své plány na přechod vašich aplikací na verze V8i SS10 nebo CONNECT Edition a zavedení licencování CONNECT. Uvědomujeme si, že aktualizace aplikace bude vyžadovat plánování a čas, a proto upravujeme naši současnou politiku podpory tak, aby se přizpůsobovala  a podporovala váš přechod.

Naše politika podpory, platná od dnešního dne, se reviduje následovně:

  • Ukončení podpory pro aplikace V8i SS10, které bylo naplánováno na 1. ledna 2020, bude odloženo o jeden rok, počínaje 1. lednem 2021. Podpora pro V8i SS10 bude ukončena 31. prosince 2021.
  • Ukončení podpory pro verze aplikací V8i (jiné než V8i SS10), jejichž ukončení bylo naplánováno na 31. prosince 2019, bude nyní prodlouženo do 30. června 2020.
  • U uživatelů používajících starší verze V8i, kteří k 1. červenci 2020 podstatně pokročili v jejich migraci na verzi V8iSS10 nebo CONNECT Edition, může být do 31. prosince 2020 uděleno prodloužení platnosti podpory.

Ke změně stavu podpory ProjectWise nedochází. Podpora pro všechny verze ProjectWise V8i byla ukončena 1. října 2019.

Tyto změny provádíme proto, abychom jsme poskytli uživatelům používajícím starší verze V8i další čas na plánování a implementaci migrace na V8iSS10 nebo na verzi CONNECT Edition a abychom jsme pomohli zabránit jakémukoli narušení sdílení vašich licencí.


Nezapomeňte, že váš Bentley Account Manager a náš Success Force tým jsou připraveni vám pomoci.

 

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře