CAD Lexikon

Bentley SELECT - licencovanie produktov

Nový systém licencovania desktop produktov Bentley Systems bude naviazaný na osobu používateľa. Hovoríme o používateľoch u zákazníkov, ktorí majú aktívnu zmluvu Bentley Select vo verzii CONNECT Edition (aktuálne všetky aktívne Selecty).

Naviazanie na osobu používateľa znamená, že každý používateľ bude identifikovaný licenčným serverom. Identifikácia sa bude diať prostredníctvom prihlásenia sa k Select portálu http://connect.bentley.com (tzv. login). Pre pohodlnejšie fungovanie je k dispozícii malá aplikácia CONNECTION Client, ktorá sa inštaluje s každou aplikáciou od Bentley od verzií V8i SS4. Do tejto aplikácie je možné prihlásiť sa so svojimi prihlasovacími údajmi, ktoré používate na prístup k portálu Select. Následne bude CONNECTION Client sprostredkovávať komunikáciu s licenčným serverom Bentley a tiež aj napr. kontrolovať aktualizácie nainštalovaných aplikácií Bentley na Vašom PC (a následne ponúkne ich aktualizáciu) alebo tiež oznamovať udalosti na Bentley Cloude priestore daného zákazníka a jeho konkrétneho používateľa.

Ako sme spomínali, licencovanie bude viazané na konkrétnu osobu (personalizované) = registrovaného používateľa Select portálu. Každé spustenie aplikácie bude evidované licenčným serverom. Súčasne však bude mať administrátor Select-u u používateľa so Selectom možnosť nastavovať parametre používania aplikácií, ktoré doteraz neboli možné: napríklad môže danému používateľovi povoliť alebo zakázať zoznam aplikácií, ktoré môže resp. nemôže používať. Súčasne môže nastaviť aj celkový maximálny počet licencií, ktoré sa v rámci daného Selectu môžu používať. Bude teda zadané, ktoré aplikácie, akému kontu a v akom počte sú dostupné. Na priloženom obrázku je predbežný náhľad oznámenia o dosiahnutí nastaveného maximálneho počtu licencií daného produktu (uvedený príklad nie je finálnym zobrazením).

Končí sa tak éra problému s nechceným prekročením počtu licencií a následným fakturovaním z Bentley. To sú novinky, ktoré používatelia určite ocenia. Pri pokuse o spustenie aplikácie, ktorá už bola  spustená inými používateľmi sa zobrazí dialógové okno s upozornením na dosiahnutie maximálneho povoleného počtu aplikácií spustených „v licenčnom priestore“ daného zákazníka. Neprichádzame teda o možnosť mať aplikácie Bentley nainštalované v ľubovoľnom počte, ale nový licenčný systém umožní lepšie sledovať spotrebu licencií v danom okamihu.

Z uvedeného je jasné, že každý zákazník s aktívnou Select zmluvou musí vytvoriť pre svojich pracovníkov prístup na Select portál, aby mohol spomenuté nastavenia zrealizovať. Každý takýto zákazník obdrží (alebo už obdržal - adresovaný na hlavnú kontaktnú osobu) e-mail s výzvou na tento krok a s dátumom nábehu nového licencovania. Od uvedeného dátumu prestanú fungovať existujúce aktivačné kľúče a spustí sa min 7 dňový interval na aktiváciu nastavení na Select portáli.

 

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře