Správa licencí a Bentley SELECT

Překračování licencí - změna podmínek

Před dvěma lety (jaro 2014) firmy Bentley zavedla nový způsob kontroly, zda SELECT zákazníci nepřekračují při používání Bentley produktů zakoupený (předplacený) počet licencí. Podrobně je tato novinka probrána a diskutována v tomto článku a v navazujícím článku.

Princip Overusage (nadměrné používání licencí) byl znám a používán od roku 2006, avšak na jaře 2014 učinili Bentley závažné rozhodnutí: Pokud uživatelovo překračování použití licencí je častější než 4 dny za celé čtvrtletí, bude uživatelovi toto překročení fakturováno, a to podle daných pravidel

Tento přístup se setkal u zákazníků se značnou nevolí. Uživatelům ani tak nevadil princip "Používám více licencí, musím to zaplatit!", jako spíše technické podmínky, podle nichž se vyhodnocovalo, zda k nadměrnému používání licencí došlo.

Od druhého čtvrtletí 2016 se tyto technické podmínky změnily, a to výrazně ve prospěch uživatelů. Jsem opravdu velmi rád, že vás mohu o těchto změnách informovat. 

Jak to bylo dříve?

Interval, v němž se vyhodnocovalo, zda (nějaká) licence na Bentley produkt je použita vícekrát, byl nastaven na jednu hodinu. Co to znamenalo v praxi? Jakmile jste licenci (třeba na MicroStation) přestali používat na vašem PC v čase 15,01, tak jste ji  - podle vyhodnocení využití na licenčním serveru - používali ještě skoro celou hodinu, tedy až do 16,00. Pokud ve stejné kanceláři váš kolega spustil tutéž licenci (tedy MicroStation na svém PC) v 15,59, tak také zabral skoro celou hodinu - ovšem směrem dozadu. Ačkoliv jste fakticky vy i kolega provozovali jednu licenci MicroStationu za celou hodinu pouhé dvě minuty - licenční server vydat zprávu, že jste používali 2 licence celou hodinu (od 15,00 do 16,00).

Ještě drastičtěji tento jev vynikne v okamžiku, kdy jeden uživatel, používající jednu licenci (třeba) na MicroStation, v 15,01 ukončí práci v kanceláři na pracovním PC, odjede domů a v 15,59 spustí tutéž licenci doma na svém domácím PC. Pak použije tuto licenci dvakrát, ačkoliv je jen jeden. Pokud se tomuto uživateli poštěstilo v jedno čtvrtletí provést tuto akci pětkrát a více, pak se dopustil nadměrného používání licence, a musel tuto "druhou" licenci zaplatit. A nijak mu nepomohlo zapřísáhávání, že s MicroStationem pracuje jen on sám v celé firmě, a tak přece k žádnému nadměrnému používání licence nemohlo dojít...

Jak je to nyní...

Princip nadměrného využívání licencí (překračování, overusage)  zůstává stejný. Změnila se však délka intervalu, v němž se překračování vyhodnocuje, a to na deset minut. Takt, v němž licenční server nyní "odtikává", již není jedna hodina, ale deset minut. Navíc, a to je velmi zásadní, platí nové pravidlo: Pokud je nějaká licence Bentley produktu aktivována na dobu kratší než deset minut, pak není spuštění tohoto produktu (resp. jeho licence) zaznamenáno. Kombinace těchto dvou "desetiminutových taktů" vede k tomu, že už nikdy uživatel nezpůsobí to, co snadno nastalo v odstavci "Jak to bylo dříve". Licenční server totiž zaznamená nově spuštěnou licenci (na nějakém počítači) až po deseti minutách provozu, a to je právě těch deset minut, které uplynuly od okamžiku, kdy tato používání této licence bylo na jiném PC ukončeno. 

Druhé, nové pravidlo navíc zajistí toto: Pokud uživatel omylem klepne na ikonu s Bentley produktem a spustí ho, tak si jeho licenci "nezabere" na celou hodinu, jak to bylo dřív (i když omyl ihned zjistit a program okamžitě ukončil), nýbrž se nestane nic; za předpokladu, že uživatel omylem spuštěný program do deseti minut ukončí.      

Tyto dvě zdánlivě decentní technické změny na licenčním serveru (a především jejich vzájemná kombinace) výrazně zlepšují uživatelům situaci. Dlouhodobý celosvětový tlak uživatelů, aby se Bentley chovali k zákazníkům nikoliv jako k dojným kravám, ale jako k zákazníkům, přinesl plody. 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů

Lidí v této konverzaci

  • Důležitý doplněk: S novými podmínkami, jak se překračují licence, přichází důležitý doplněk. Pokud uživatel nadbytečnou licenci využije a využívá, tak je toto využití registrováno již při prvním využití - - - nikoliv až při čtvrtém, jak to bylo dříve.