CAD Lexikon

Styl zobrazení jako atribut prvku

V pohledech je možné pomocí stylů zobrazení zobrazovat 3D model (i 2D kresbu) různě. Tato technologie je pro uživatale připravena jako typický atribut pohledu - uživatel se může rozhodnout jak 3D model (nebo obyčejnou 2D kresbu) uvidí v pohledu jako celek - třeba jako hladké stínování, drátový model, vyplněné skryté hrany apod. Avšak styl zobrazení může být použitý i jinak, jako atribut konkrétního prvku - nebo i více prvků.

Ukažme si nejdříve typický příklad; v triviálním 3D modelu (hnědá deska a na ni stojí různě dlouhé sloupky o stejných průřezech) je nastaven styl zobrazení na hodnotu "Hladké" (bez stínů).  Na model hledíme v standardním Izo pohledu.

Pokud u některých sloupků změníme jejich atribut (tj. atribut prvku a nikoli atribut pohledu!), pak budou tyto sloupky vidět v "hladkém" pohledu jinak, protože styl zobrazení jako atribut prvku má vyšší prioritu, než styl zobrazení jako atribut pohledu.

U sloupku nejvíce vlevo bylo nastaveno, že jeho styl zobrazení jsou Skryté hrany, tři sloupky přibližně vlevo uprostřed mají atribut styl zobrazení nastaven na hodnotu Vyplněné skryté hrany a sloupek nejvíce vpravo na hodnotu Průhledný.

Zbývá jen ukázat, kde je možné ten atribut prvku s názvem Styl zobrazení najít a nastavit. To je trochu problém... Možná jsem něco triviálního přehlédl, ale jediné místo, kde to lze zadat je dialog Informace o prvku. V panelu Atributy prvku, ani v dialogu Styly zobrazení tato možnost není, nebo jsem ji přehlédl... (Nenašel jsem ani příkaz typu CHANGE ELEMENT ATTRIBUTES DISPLAY STYLE...) Bude někdo ze čtenářů úspěšnější?

Jakmile dialog Informace o prvku naplníte nějakým prvkem (nebo více prvky pro hromadnou akci) - poslouží k tomu obvyklý nástroj Vybrat prvek, pak lze v rubrice Rozšířené v položce Styl zobrazení určit, že tento vybraný prvek (vybrané prvky) budou mít atribut prvku Styl zobrazení nastaven nikolov na hodnotu Podle pohledu (implicitní stav), ale "nějak jinak".

Na obrázku určujeme "jiný" styl zobrazení pro tři tělesa (viz horní část dialogu) - tyto tři prvky jsou právě teď ve výběrové množině.

Tento postup - některé prvky mají "svůj nadřazený" styl zobrazení - má důležitý důsledek: Projeví se i tehdy, když model s prvky, ketré mají svůj styl zobrazení, připojíme jak referenci - vlastní "nadřazený" styl zobrazení u těchto prvků je stále funkční a uplatní se. Avšak trochu jinou cestou...

Zkusme náš 3D model se zelenými sloupky připojit jako referenci do 2D archu. Zdálo by se, že v při takové "degradaci" (ze 3D na 2D) přestanou mít styly zobrazení smysl. Opak je pravdou. Každou 3D referenci je možné v seznamu referencí nastavit tak, aby byla zobrazována na tiskovém archu jako kdyby byla stále ve 3D prostoru.

Stačí klepnout levým tlačítkem do příslušné položky (Prezentace) v seznamu referencí a v následném modálním dialog vybrat požadovanou volbu. Výběr je stejný jako při práci s ovladačem pohledu Styl zobrazení.

Zde však je možné zvolit jen "celkový" styl zobrazení pro určenou referenci - nikoliv styly zobrazení pro jednotlivé prvky z reference. Tyto styly zobrazení (atributy jednotlivých prvků) jsou pro prvky z reference nenastavitelné - je to logické, jejich změna by byla v rozporu s pravidlem, že prvky v referenci nelze změnit; ani polohou, ani atributy prvku. A styl zobrazení je v tomto případě atribut prvku.

2D tiskový arch s připojenou 3D referencí a s nastavenou Prezentací na hodnotu Hladké stínování může vypadat takto:

Poznámka na závěr: Některý speciální styl zobrazení (jako atribut prvku) - třeba Jednobarevný - se může příležitostně hodit i ve 2D modelech - například tehdy, pokud chcete zvýraznit nebo naopak vizuálně potlačit část mapy.

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře