CAD Lexikon

Staré fonty v nové verzi

Uživatel, který přechází z nějaké starší verze MicroStationu (PowerDraftu, Bentley View, apod.) by neměl zapomenout na jednu drobnost, která kdykoliv v budoucnosti může přinést nikoliv velké, avšak nepříjemné problémy. Textové prvky v nové verzi "vypadají" jinak, než ve staré verzi.

Je to důsledek toho, že nová verze nepoužívá stejné staré knihovny vektorových fontů, jako verze stará. Jednoduše řešeno: V nové verzi (např. MicroStation CONNECT Edition) něco chybí... Přesněji: je třeba do nové verze zkopírovat knihovny fontů (soubory s koncovkou .RSC) ze staré verze.

Nejdříve zásadní dobrá zpráva: Staré knihovny fontů - tj. veškeré soubory .RSC jsou kompatibilní, a to od roku 1991. Není třeba do RSC souborů při kopírování do nového MicroStationu dělat nic navíc. Stačí soubory zkopírovat.

A nyní mírně špatná zpráva: Nelze jednoznačně říci, kde se ve staré verzi potřebné .RSC soubory nacházejí, a do jakého adresáře v nové verzi se mají nakopírovat. V různých verzích MicroStationu a v různých verzích Windows se ten zdrojový adresář a ten cílový adresář nachází na různých místech.

Dobrá zpráva: Ve všech verzích MicroStationu můžete ten zdrojový (stará verze) a cílový (nová verze) adresář nalézt snadno. Je totiž určen konfigurační proměnnou MS_SYMBRSRC.

Příklad: Chceme přenést všechny potřebné soubory s fonty ze starého MicroStationu V8i (SELECTSeries 4) do MicroStationu CONNECT Edition Update 15. V obou verzích se podíváme, kam ukazuje konfigurační proměnná MS_SYMBRSRC. A podle nastavení této konfigurační proměnné zjistíme, že je třeba zkopírovat soubory z adresářů:

/ProgramData/Bentley/MicroStation V8i (SELECTseries)/Workspace/System/symb

/ProgramData/Bentley/MicroStation V8i (SELECTseries)/Workspace/Standards/symb

Do adresáře

/Program Files/Bentley/MicroStation CONNECT Edition/MicroStation/Default/System/symb/cs

Poznámka: Ty zdrojové adresáře jsou dva, protože ve staré (v tomto případě V8i) verzi byly .RSC soubory uspořádány tak, že systémové, z Ameriky dodávané fonty, se nacházejí v adresáři /System/symb, zatímco uživatelem vytvořené (nebo někde získané) vlastní fonty se zpravidla ukládaly do adresáře /Standards/Symb. Proto je třeba při kopírování starých fontů zkontrolovat obsah obou těchto adresářů.

Jak se staré fonty ukazují přímo v MicroStationu? Nejlépe to uvidíte v dialogu Textové styly.

V seznamu fontů (na obrázku je rozbalen) nalezneme:

  • staré vektorové fonty - označené Bentley logem, např. cs_Working. "CS_" v názvu nám říká, že to jsou z Ameriky dodané systémové fonty, které mají kompletní sadu českých a slovenských znaků (ě,š,č,...,ŕ, ľ, ä,...). Tyto fonty jsou od roku 1991 součástí každé verze každého českého Bentley programu.
  • staré vektorové fonty - označené Bentley logem, které však nemají "CS_" v názvu. Pravděpodobně se jedná o podomácku kdysi dávno vyrobené fonty, které možná mají, možná nemají české a slovenské znaky. Nicméně tyto fonty mohou používat textové prvky ve vašich výkresech. Pokud tyto výkresy otevřete v (nějakém) MicroStationu, kde .RSC soubory s těmito fonty chybí, pak je tento font nahrazen obyčejným náhradním fontem, který může vypadat dost odlišně od "správného", avšak chybějícího fontu.
  • True Type fonty z Windows. Seznam použitelných TrueType fontů je definován přímo ve Windows, na to nemají .RSC soubory a jejich případná absence žádný vliv.

Poznámka: Naprosto stejný postup jako pro fonty lze uplatnit i pro vlastní soubory s druhy čar. Druhy čar jsou také definovány v souborech .RSC a také se nacházejí v adresářích určených konfigurační proměnnou MS_SYMBRSRC. Při přechodu na novou verzi se chybějící druhy čar nahradí ve výkresu (přesněji: při zobrazování v pohledech a při tisku) obyčejnou čárou.

 

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře