CAD Lexikon

Vstupuji do SELECTu; nečeká mne nějaká nepříjemnost?

Uživatel je dlouholetý držitel obyčejné licence (popř. více licencí) na nějaký Bentley program a rozhodl se, že si k licenci (k licencím) přikoupí službu SELECT. Například proto, aby mohl začít používat nejnovější verzi kdysi dávno zakoupeného produktu. Při takovém nákupu služby SELECT  mohou nastat dvě typické situace, z nichž pro uživatele vyplynou nepříjemné zprávy.

1.       Uživatel již kdysi dávno byl SELECT partnerem, a toto partnerství ukončil. Typická situace: „Proč bych platil Bentley každoročně SELECT poplatky, když mi stávající verze zakoupeného programu postačí?“ Uživatel SELECT ukončí, místo SELECT licence dostane obyčejnou licenci – podrobněji v tomto článku – a je spokojen. Avšak po několika letech uživatel zjistí, že se svět citelně pohnul dopředu a jeho sice dobrá, ale stará verze nestačí – např. nepodporuje poslední technologie typu i-model, skutečné sítě nebo nepřečte nejnovější formát výkresu DWG. Uživatel tedy Bentley požádá o obnovení SELECTu. Bentley mu rádi vyhoví, avšak budou požadovat, aby uživatel zpětně doplatil tu mezeru, kdy SELECTem nebyl.

Nepříjemná zpráva: Bentley budou požadovat zaplatit tzv. „Welcome Back“ poplatek – což je SELECT poplatky za dva roky.

Poznámka: Tento nadbytečný poplatek, pokuta, penále,… je logický. Kdyby ho Bentley po „navrátilcích“ do  SELECTu nepožadovali. Tak by SELECT uživatelé pokaždé své členství v této službě ukončili, jakmile by získali nějakou důležitou novou verzi a (třeba) po pěti letech se do SELECTu (bezplatně) vrátili, protože „nastal opět velký Upgrade mého programu, a tak se vyplatí si vyzvednout jeho nejnovější verzi“. 

2.       Uživatel nikdy nebyl SELECT partnerem, nicméně vstupuje jako nováček do SELECTu s licencí, která je hodně, ale opravdu hodně stará – např. má licenci na MicroStation V8.1 z roku 2003, a teď by rád začal používat MicroStation CONNECT z roku 2017. V takovém případě Bentley budou požadovat – stejně jako v bodě 1. – aby uživatel zaplatil navíc 2 roky. Může si tedy zakoupit jednoroční členství v SELECT klubu, avšak zaplatí za něj cenu jako za 3 roky. Pokud bude takový uživatel v SELECTu pokračovat, pak již bude za každý další rok platit jen roční poplatek.  Poplatek, pokuta, penále,… je pouze jednorázový akt. 

Nepříjemná zpráva: Bentley budou požadovat zaplatit poplatek tzv. „Reinstatement Fee“ – tj. SELECT poplatky za dva roky.

Je třeba si uvědomit, že SELECT licence (na rozdíl od obyčejné) přináší jednu výhodu, ale také nebezpečí:

Můžete mít nainstalované jiné Bentley produkty, než jaké máte zakoupeny a podchyceny v SELECT smlouvě a  (to je rozhodující pro následné události!) ve vaší SELECT licenci. Tyto nezakoupené produkty můžete po vstupu do SELECTu používat bez omezení, avšak v (nechtěném) pronájmu, který Bentley Licenční Server hlídá, a pak na konci každého čtvrtletí vydá zprávu, jaké nezakoupené licence uživatel používal. Na základě tohoto seznamu pro vás Bentley připraví věru nepříjemné překvapení – pošlou vám fakturu za pronájem produktů, které sice nemáte zakoupeny, ale můžete je kdykoliv, třeba i nechtěně používat.

Příklad: Na počítači máte nainstalován PowerDraft – k němu máte zakoupenu obyčejnou licenci (kdysi dávno) a s touto licencí vstupujete do služby SELECT.  Avšak na počítači je nainstalován i (velký) MicroStation, v jakési pradávné verzi, protože ho občas potřebujete pro nějaký speciální úkon, který PowerDraft neumí – třeba převod do speciálního formátu dat. To, že k tomuto MicroStationu nemáte licenci nevadí, on se bez licence spustí na 15 minut a to stačí, abyste požadovaný převod dat provedl.

Jakmile začnete používat SELECT licenci na PowerDraft (ale nikoliv na MicroStation, protože ten jste nikdy zakoupen neměli!), tak vás čeká příjemné překvapení – Starý MicroStation se bude spouštět bez onoho 15timinutového omezení. Čertovo kopýtko je ale v tom, že Bentley Licenční Server se o vašem dříve nelegálním, avšak nyní pronajímaném používání MicroStationu dozví. A protože předpokládá, že uživatel produkt, který nemá zakoupen (tj. MicroStation), si vědomě pronajímá, tak mu vystaví fakturu, která uživatele opravdu nepotěší.

Poučení: Jakmile se stanete SELECT uživateli, můžete používat jakýkoliv Bentley produkt, avšak vždy v pronájmu, a tedy budete za to (vždy po konci kvartálu) platit. Nikoho z Bentley nezajímá, že jste ten nezakoupený produkt používali omylem, nechtěně, „jenom na vyzkoušení“ atp. 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře