CAD Lexikon

Nadměrné používání licencí (tzv. Overusage)

Uživatel Bentley programů, který si zakoupil službu Bentley SELECT (podrobný popis), má oproti obyčejným uživatelům, několik výhod a bonusů. Jedním z nich je tzv. princip "Truth Licencing": Uživatelovy licence na Bentley programy jsou automaticky přenositelné. Uživatel může mít zakoupený Bentley program nainstalován na více počítačích a může ho střídavě používat (např. v práci, doma, na notebooku,...) se stále stejnou, jedinou, avšak "lítací" licencí. Tuto licenci není třeba vypůjčovat a vracet, jak by to musel dělat uživatel bez služby Bentley SELECT. 

Tento benevolentní přístup umožňuje, aby jeden Bentley program s jednou zakoupenou licencí mohl být spuštěn zároveň na více počítačích. Bentley Licenční server (BLS) takovéto vícenásobné spuštění jedné licence povolí, avšak dokáže takové "porušení licenčních pravidel" zpětně zjistit (každý počítač mu ve svém žurnálu do BLS nahlásí, kdy byl na něm Bentley program spuštěn) a vyhodnotit. Pokud k vícenásobnému používání jedné licence dochází častěji, tak to BLS nahlásí pracovníkům Bentley. A pak je takový uživatel upozorněn, že používá při své práci více licencí, než zakoupil. 

Poznámka: Co znamená přesně pojem "častěji" bohužel nemohu upřesnit. Pravděpodobně mají pracovnící Bentley v BLC zakódován jakýsi složitý vzoreček, který zohledňuje, o kolik licencí se překročilo, jak dlouhou se překračovalo, v jak dlouhém časovém úseku k překračování docházelo atp. Tento vzoreček bohužel neznám.

Jako důkaz, že uživatel překračuje licence (tzn. nastává u něj Overusage) slouží časový graf, který vytvoří BLS a uživatel ho obdrží. Vypadá takto. 

alt

Na vodorovné ose plyne čas (datum je v americkém formátu MM.DD.RRR), svislá osa ukazuje, kolik  licencí daného Bentley programu (viz menu variant v šedivém titulku grafu) uživatel použil. Vodorovná fialové linie ukazuje, kolik licencí daného Bentley programu má uživatel zakoupeno. V našem příkladu má uživatel zakoupen 1 MicroStation.

Všechny "zobáčky" nad fialovou linií hlásí, že tento den došlo k současnému spuštění této jediné licence na více počítačích, většinou na dvou, ve čtyřech případech dokonce na třech. A protože k překračování dochází často, tak je uživatelovo chování vyhodnoceno jako dlouhodobý "Overusage". Uživatel je o této nepříjemnosti zpraven a požádán, aby to řešil.

Řešení jsou dvě:

 • Uživatel uzná, že překračuje zakoupený počet licencí, protože pracuje současně na více počítačích. Pak je třeba "chybějící" licenci dokoupit, což není pro uživatele služby Bentley SELECT problém, když odhlédneme od ceny licence a navýšení poplatků za Bentley SELECT...
 • Uživatel je přesvědčen, že mu aktuální počet zakoupených licencí stačí. Pak je třeba zabránit v překračování licencí. "Overusage" se může dít např. tak, že nezodpovědný kolega ráno přijde do práce, pustí MicroStation, dá ho "na lištu", celý den se ho ani nedotkne a večer vypne počítač. Druhá možnost, jak zablokovat licenci, je její vypůjčení pro určitý pročítač. Vypůjčená licence je trvale "usazena" na jednom počítači, přestala být "lítací". Jakmile bude tuto licenci chtít využít jakýkoliv jiný počítač, nedostane ji, i když bude aktuálně počítač s takto vypůjčenou licencí vypnut. Podrobněji o vypůjčování licencí.

Poznámka: Aktuální a dočasný nedostatek licencí (náhle je hodně práce v MicroStationu, ale za půl roku to pomine...) je možné řešit i pronájmem licencí na určitý počet měsíců. Administrativně i technicky je to jednoduchá záležitost, pronájem licencí je však dosti drahý: Pronájem jedné licence na rok stojí skoro tolik, jako její trvalé zakoupení. Proto se tento způsob hodí především pro krátkodobé akce.

Zbývá vysvětlit, co se může stát, pokud uživatel "usvědčený" z překračování licencí zaujme polohu mrtvého brouka a situaci nebude nijak řešit. V takovém případě se nevyhne osobnímu jednání s pracovníky Bentley, které v krajním případě může vést až k vypovězení SELECT smlouvy ze strany Bentley. Důvod k tomu Bentley mají: uživatel nesplňuje podmínky licenční i SELECT smlouvy.

Jako bych slyšel váš dotaz... Je možné zabránit tomu, aby se překračování licencí stávalo? To bohužel zatím nejde... BLS využívání licence vyhodnocuje zpětně a základě jednotlivých žurnálů, které mu v pravidelných intervalech jednotlivé počítače, kde je licence používána, posílají. Prostým porovnáním časových údajů snadno zjistí "překryv". Avšak nedokážemu mu zpětně zabránit. Může ho jen nahlásit.

SELECT uživatel může kdykoliv zkontrolovat, jak a kde a po jakou dobu jsou jeho Bentley licence používány. Slouži k tomu administrátorské stránky, kde je třeba se přihlásit pomocí jména a hesla, které uživatel obdržel od Bentley po uzavření SELECT kontraktu. Administrace licencí podrobněji v tomto článku.

Na závěr ještě jeden typický příklad překračování licencí. Jakmile je licence někde zbytečně vypůjčena, pak je v provozu nepřetržitě, i když je počítač vypnut. Časový graf pak vypadá takto:

alt

Snadno zjistíte období, kdy byla licence na nějakém PC vypůjčena, a tedy trvale blokována.

V roce 2014 se firma Bentley rozhodla vyřešit problém Overusage radikálně. V rámci nové služby Bentley SELECT Open Access  (popř. Bentley SELECT Basic Access) dojde ke zpoplatnění nadměrného používání licencí. Jinak řečeno: Pokud uživatel používá více licencí, než má zakoupeno, pak to musí doplatit. Podrobnosti naleznete v tomto článku.

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů

Lidí v této konverzaci

 • Už vím, co se děje: Bentleyové se po čase (měsíce) stanou velmi neklidnými a snaží se prodat nebo pronajmout další licence. Existuje určitá tolerance, ta je daná jednak počtem překročení a jednak počtem hodin, kdy překročení trvá. Oboje se píše na jejich webu http://selectserver.bentley.com/ (po přihlášení) pod "Zprávy", "Zpráva o denní špičce", "denní špička".

  Zabránit "overusage" na straně select uživatele je velmi obtížné, protože překročení počtu zjistíte až po několika dnech. Vyřešili jsme to vlastním SW, který hlídá v LAN počty spuštěných licencí a nedovolí spustit další. Při porovnání našich a Bentley počtů spouštění jsme zjistili (některá?) pravidla:
  1. současnost licencí se počítá v rámci jedné hodiny, když tedy A vypne a B hned zapne, spotřebují 2 licence.
  2. když vypne uživatel licenci mezi xx:50 a xx:59 (=10minut před celou), sebere licence pro minulou i následující hodinu. "A" musí vypnout 10:49 a "B" zapnout 11:00. Pak je to za jednu.

  PSO