Provoz a operační systém

Spuštění MicroStationu/PowerDraftu s určitým uživatelem

Klasické spouštění MicroStationu/PowerDraftu/Navigatoru/Bentley View pomocí ikony na ploše (nebo na liště,...) je možné obohatit (zkomplikovat, vylepšit,...) pomocí speciálních parametrů v příkazové řádce.

Základní a užitečnou možností, jak něco navíc "vpravit" do systémové řádky, je definice uživatele - tj. výběr sady konfiguračních proměnných, které mohou dosti zásadně ovlivnit chování aplikace. 

Uživatele je možné volit v dialogu MicroStation Manager,

alt

avšak někdy je vhodné tuto možnost (náhodným) uživatelům raději nedávat - bůhví, co by tam zvolili, že... a raději jim konkrétního uživatele delegovat shora.

V takovém případě stačí mírně vylepšit příkazovou řádku na spouštěcí ikoně. Doplnit ji o slogan:

-wu<jméno-uživatele>

Na obrázku je vidět, jak jsme na ploše pomocí pravého tlačítka na ikoně (a volbou položky Vlastnosti) otevřeli dialog a v příkazové řádce aplikace (položka Cíl) doplnili za EXE soubor parametr se specifikací uživatele. Pozor: Jméno uživatele je za klíčovým sloganen "-wu" (zkratka za Workspace+User) uvedeno bez mezery.

alt

Jednu ikonu MicroStationu/PowerDraftu/Bentley View je možné po nainstalování produktu "rozkopírovat" na ploše a v profilech pro jednotlivé uživatele a pomocí explicitní volby přiřadit konkrétního uživatele.

Poznámka: Kompletní seznam možných parametrů příkazové řádky naleznete v Nápovědě (Help) v části: Command Line Arguments.

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře